25.7 C
Puńsk
2024/07/17

Juliaus Mielkaus 100-osioms gimimo metinėms (4). Apsuptyje

0
Sigitas Birgelis, punskas.pl (Tęsinys) Daug įdomių informacijų apie Tauro apygardos Vytauto rinktinės veiklą galima sužinoti iš Juliaus Mielkaus užrašytų prisiminimų. Jis pasakoja: „Kovo 16 dieną Klevas...

Istorijos ir meno kryžkelėse

0
Portale punskas.pl 2022 m. gruodžio 8 d. pasirodžiusios publikacijos „Kazimiero Pyplio-Mažyčio portreto mįslės“ autorės tikėjosi, kad ilgainiui viešoje erdvėje atsiras daugiau medžiagos apie šį...

Juliaus Mielkaus 100-osioms gimimo metinėms (3)

0
Sigitas Birgelis, punskas.pl „Pustrečių metų išvaikščiojau su ginklu rankose, kovodamas už Lietuvos laisvę. Tris kartus buvau sužeistas: keturiasdešimt penktais – į ranką, šeštais – į...

LPKTS muziejus Kaune

0
Kaune Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungoje veikia įdomus rezistencijos muziejus. Apie jį pasakoja visuomenės veikėja Dalia Poškienė ir LPKTS Kauno skyriaus pirmininkas Vladas...

Juliaus Mielkaus 100-osioms gimimo metinėms (2). Partizanavimo pradžia

0
Sigitas Birgelis, punskas.pl Vaitakiemio Mielkai 1930 m. vasarą dėl lenkų valdžios persekiojimo turėjo parduoti ūkį ir persikelti gyventi į Lietuvą. Apsigyveno Giluišių kaime prie pat...

Partizanui Juliui Mielkui atminti  (1)

0
Sigitas Birgelis, punskas.pl Pernai minėjome (tiksliau – praleidome progą paminėti) kovotojo už Lietuvos laisvę, Vaitakiemio kaime gimusio Juliaus Mielkaus 100-ąsias gimimo metines. Punsko krašte ir...

Daug kartų steigta ir uždarinėta (2)

1
Sigitas Birgelis, punskas.pl Tęsinys. Pradžia čia Vilniaus kuratorijos vizituotojas ir Mokyklų tarybos inspektorius, vizituodami Paliūnų mokyklą, buvo patenkinti mokymo rezultatais. Pasak jų, visoje apylinkėje čia jie...

Kieno rankose švietimas, tas valdo tautos likimą (1 d.)

1
Norint suprasti dabartį, būtina pasinerti į praeities įvykius. Istorija kartojasi. Ji sugrįžta įvairiais aspektais ir įvykiais. Tarpukario Lenkija skelbėsi esanti palanki ir draugiška tautinėms mažumoms....

Iš Žagarių mokyklos istorijos (2)

0
Sigitas Birgelis, punskas.pl „Ryto“ draugija, numanydama, kad Lenkijos švietimo valdžia vėl sieks uždaryti mokyklą, pradėjo ieškoti mokyklai geresnių patalpų. 1933 m. kovo 15 d. ji...

Iš Žagarių mokyklos istorijos tarpukaryje (1)

0
Sigitas Birgelis, punskas.pl Lietuviškų mokyklų Punsko ir Seinų krašte istorija yra labai panaši. Vietos gyventojai siekė jas steigti, o lenkų valdžia varžyti ir uždarinėti. Ir...

Kaimų tuštėjimo metas. Viktorui Murauskui atminti

0
2023 metų lapkričio 13 dieną į amžinybę iškeliavo garbus Punsko krašto visuomenininkas, nuostabus dainininkas ir žmogus Viktoras Murauskas iš Vaiponios. Viktoras gimė 1936 m. kovo...

Historia magistra vitae est* (6)

0
Parodomasis teismas Sigitas Birgelis, punskas.pl I dalis, II dalis, III dalis, IV dalis, V dalis VI dalis Kameros dienotvarkė buvo labai nuobodi. Kaliniai keldavosi 6 val. ryto. Svarbiausia ruoša būdavo išnešti...
Skip to content