13.1 C
Puńsk
2024/06/14

Kristaus Kančios sekmadienis

Verbos. Mt 21, 1–11: tikrovė ir minios iliuzijos Gavėnia yra tarsi kelionė. Kelionės pradžia buvo dykumoje. Čia mes pamatėme Jėzų, kuriam yra būdingas...

Jėzus įžengė į Jeruzalę

    Kai Jėzus su mokiniais prisiartino prie Jeruzalės ir atėjo į Betfagę prie Alyvų kalno, Jėzus pasiuntė du mokinius, liepdamas: „Eikite į priešais esantį...

Kas tiki mane, – nors ir numirtų, bus gyvas

(Jn 11, 1–45) Labai kurioziškas evangelinis pasakojimas. Evangelistas Jonas pateikia pasakojimą, kuris talpina dvi skirtingas tikrovės – gyvenimo ir mirties. Šių tikrovių savitarpio reakcija mums neįkandama. Čia...

„Šita liga ne mirčiai, bet Dievo garbei“

sb, punskas.pl Evangelija (Jn 11, (1–2). 3–7. (8–16). 17–27. (28–31). 32–45) Lozoriaus seserys nusiuntė Jėzui žinią: „Viešpatie! Tas, kurį tu myli, serga!“ Tai išgirdęs, Jėzus tarė:...

Aklumas ir neaklumas

IV gavėnios sekmadienis (Jn 9, 1–41) Gavėnia yra nuostabus metas. Tai laikas, kai mes galime sustoti ir pasistengti naujai pažvelgti į Dievo slėpinį, taip...

„Aš – pasaulio šviesa“

Eidamas pro šalį, Jėzus pamatė žmogų, aklą nuo gimimo dienos. Tai taręs, Jėzus spjovė žemėn, padarė purvo iš seilių, patepė juo neregio akis ir tarė...

„Kas gers vandenį, kurį aš duosiu, tas nebetrokš per amžius“

    Jėzus užsuko į Samarijos miestą, vadinamą Sicharu, netoli nuo lauko, kurį Jokūbas buvo davęs savo sūnui Juozapui. Tenai buvo Jokūbo šulinys. Nuvargęs iš kelionės, Jėzus prisėdo...

Žmogiškumą pakeliantis dieviškumas

II gavėnios sekmadienis. Mt 17, 1–9 Gyvenimo įvykiai yra tęstiniai – įvykis papildo įvykį. Šis tęstinumas sudaro gyvenimo kryptingumą į tikslą. Įvykis po įvykio ir supranti,...

Gavėnia – dvasinio atsinaujinimo metas

GAVĖNIA yra susikaupimo, atgailos ir dvasinio atsinaujinimo laikas. Laikas, kuriame mes turime susitaikyti su Dievu, su savimi, su žmonėmis. Taip mes paliksime klystkelius ir...

Atsimainymas

Jėzus pasiėmė su savimi Petrą, Jokūbą ir jo brolį Joną ir užsivedė juos nuošaliai į aukštą kalną. Ten jis atsimainė jų akivaizdoje. Jo veidas...

I gavėnios sekmadienis

Pradedame gavėnios laikotarpį. Šiuo laikotarpiu Motina Bažnyčia atkreipia dėmesį į žmogaus tikrąją būklę. Žmogaus būklę galima apibūdinti iš įvairių perspektyvų: iš emocinės, iš psichologinės, iš medicininės. Gavėnios...

Jėzaus gundymas

    Jėzus buvo Dvasios nuvestas į dykumą, kad ten būtų velnio gundomas. Išpasninkavęs keturiasdešimt dienų ir keturiasdešimt naktų, jis buvo labai alkanas.    Prie jo...
Skip to content