21.6 C
Puńsk
2024/07/23

Pelenų diena

sb, punskas.pl Evangelija (Mt 6, 1–6. 16–18)     Jėzus bylojo savo mokiniams:     „Venkite daryti savo geruosius darbus žmonių akyse, kad būtumėte jų matomi, kitaip negausite užmokesčio iš savo...

Trys žmogaus teisumo darbų žingsniai ir vienas Dievo žingsnis

Pelenų trečiadienis. Mt 6, 1–6. 16–18 Pradedame gavėnios laikotarpį. Tai laikotarpis, kuris yra skirtas pasiruošti mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus prisikėlimo iš numirusiųjų iškilmei. Šis slėpinys yra...

Viską perkopianti meilė

VII eilinis sekmadienis. Mt 5, 38–48 Toliau esame prie kalno, ant kurio Jėzus susako palaiminimus. Šie palaiminimai yra krikščioniško gyvenimo programa. Šioji programa yra persmelkta artimo...

„Būkite tokie tobuli, kaip jūsų dangiškasis Tėvas“

Evangelija (Mt 5, 38–48) Jėzus kalbėjo savo mokiniams: „Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta: 'Akis už akį ir dantis už dantį.' O aš jums sakau: nesipriešink...

Įstatymo pilnatvė įvykyje

VI eilinis sekmadienis (Mt 5, 17–37) Sudėtingas sekmadienis Dievo žodžio prasme. Labai daug visko girdime, tai lyg kondensuotas pienas. Daug ką girdime apie įstatymą, kaip tokį. Čia...

‘Taip’, jei taip, ‘Ne’, jei ne

Evangelija (Mt 5, (17–19). 20–22a. (22b–26). 27–28. (29–32). 33–34a. (34b–36). 37) Jėzus kalbėjo savo mokiniams: ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- Jeigu jūsų teisumas nebus tikresnis už Rašto aiškintojų ir fariziejų teisumą, jūs...

Druska bei šviesa

V eilinis sekmadienis Jėzus naudojosi kasdieniais druskos ir šviesos įvaizdžiais, norėdamas perteikti ypatingas tiesas. Ko druska ir šviesa mus gali išmokyti apie Dievą ir...

Jūs – pasaulio druska

Evangelija (Mt 5, 13–16)     Jėzus bylojo savo mokiniams:    „Jūs – žemės druska. Jei druska nustotų sūrumo, kuo gi ją reikėtų pasūdyti? Ji niekam netinka,...

DIEVAS SUSIVIENIJA SU ŽMOGUMI

Kristaus krikštas (Mt 3, 13–17) Liturginis kalėdinis laikotarpis jau skaičiuoja paskutines valandas. Skambiu akordu jį užbaigia Kristaus krikšto iškilmė. Tarp prakartėlės ir krikšto Jordano...

„Šitas yra mano mylimasis Sūnus, kuriuo aš gėriuosi“

Jėzus iš Galilėjos atėjo prie Jordano pas Joną krikštytis. Jonas jį atkalbinėjo: „Tai aš turėčiau būti tavo pakrikštytas, o tu ateini pas mane!“ Bet Jėzus jam atsakė: „Šį kartą...

Taip išsipildė pranašo žodžiai: „Jį vadins Nazariečiu“

Išminčiams iškeliavus, štai vėl pasirodo Juozapui sapne Viešpaties angelas ir sako: „Kelkis, imk kūdikį su motina ir bėk į Egiptą....

„Garbė Dievui aukštybėse“

    Anomis dienomis išėjo ciesoriaus Augusto įsakymas surašyti visus valstybės gyventojus. Toks pirmasis surašymas buvo padarytas Kvirinui valdant Siriją. Taigi visi keliavo užsirašyti, kiekvienas...
Skip to content