16.3 C
Puńsk
2024/07/18

Nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti 

sb, punskas.pl Iš šventosios Evangelijos pagal Joną.  Anuo metu Jėzus kalbėjo savo mokiniams:  „Kaip mane Tėvas mylėjo, taip ir aš jus mylėjau. Pasilikite mano meilėje! Jei laikysitės...

Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių 

sb, punskas.pl ✠ Iš šventosios Evangelijos pagal Joną. Anuo metu Jėzus kalbėjo savo mokiniams: „Aš esu tikrasis vynmedis, o mano Tėvas – vynininkas. Kiekvieną mano šakelę, neduodančią vaisiaus,...

Geras ganytojas už avis guldo gyvybę 

sb, punskas.pl ✠ Iš šventosios Evangelijos pagal Joną Anuo metu Jėzus kalbėjo:  „Aš esu gerasis ganytojas. Geras ganytojas už avis guldo gyvybę. Samdinys, ne ganytojas, kuriam avys ne...

Yra parašyta, kad Kristus kentės ir trečią dieną prisikels iš numirusių 

sb, punskas.pl ✠ Iš šventosios Evangelijos pagal Luką.  Anuo metu Jėzaus mokiniai papasakojo, kas jiems atsitiko kelyje ir kaip jie pažino Jėzų, kai jis laužė duoną.  Jiems apie...

Prisikėlimas

  Mk 161 Šabui praėjus, Marija Magdalena, Marija, Jokūbo motina, ir Salomė nusipirko kvepalų, kad nuėjusios galėtų Jėzų patepti. 2 Labai anksti, pirmąją savaitės dieną, jos ateina saulei...

Jei kviečių grūdas kris į žemę ir apmirs, jis duos gausių vaisių 

sb, punskas.pl  Iš šventosios Evangelijos pagal Joną Tarp atėjusių per šventes Dievo pagarbinti buvo ir graikų. Jie kreipėsi į Pilypą, kilusį iš Galilėjos miesto Betsaidos, prašydami:...

Dievas siuntė Sūnų, kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas 

sb, punskas.pl ✠ Iš šventosios Evangelijos pagal Joną Anuo metu Jėzus Nikodemui pasakė:  „Kaip Mozė dykumoje iškėlė žaltį, taip turi būti iškeltas ir Žmogaus Sūnus, kad kiekvienas,...

Sugriaukite šitą šventyklą, o aš per tris dienas ją atstatysiu! 

sb, punskas.pl ✠ Iš šventosios Evangelijos pagal Joną  Artėjant žydų Velykoms, Jėzus nukeliavo į Jeruzalę. Šventykloje jis rado prekiaujančių jaučiais, avimis, balandžiais ir prisėdusių pinigų keitėjų. Susukęs...

Šitas mano mylimasis Sūnus 

sb, punskas.pl ✠ Iš šventosios Evangelijos pagal Morkų Anuo metu Jėzus pasiėmė Petrą, Jokūbą ir Joną ir užsivedė juos vienus nuošaliai ant aukšto kalno. Ten jis atsimainė...

Jis buvo šėtono gundomas, ir angelai jam tarnavo 

sb, punskas.pl ✠ Iš šventosios Evangelijos pagal Morkų Anuo metu Dvasia Jėzų paakino nukeliauti į dykumą. Jis praleido dykumoje keturiasdešimt dienų šėtono gundomas, buvo kartu su žvėrimis,...

Raupsai pranyko, ir jis tapo švarus

sb, punskas.pl ✠ Iš šventosios Evangelijos pagal Morkų Anuo metu pas Jėzų atėjo raupsuotasis ir atsiklaupęs maldavo: „Jei panorėsi, gali mane padaryti švarų.“ Jėzus, pasigailėjęs jo, ištiesė...

Pamatė, kur gyvena, ir pasiliko pas jį

sb, punskas.pl Evangelija pagal Joną (Jn 1, 35–42)     Stovėjo Jonas Krikštytojas ir du jo mokiniai. Išvydęs ateinantį Jėzų, jis tarė: „Štai Dievo Avinėlis!“ Išgirdę tuos...
Skip to content