16.3 C
Puńsk
2024/07/18

„Drąsos! Tai aš. Nebijokite!“

XIX eilinis sekmadienis (Mt 14, 22–23)      Girdėdami Gerąją Naujieną iš pastarųjų sekmadienių, išgyvename nuostabią evangelinę kelionę. Šioje kelionėje sutikome palyginimus, kurie mums nurodo nuostabią Dievo savybę...

Joks pranašas nepriimamas savo tėviškėje

sb, punskas.pl Evangelija (Lk 4, 21–30)     Jėzus pradėjo jiems kalbėti: „Šiandien išsipildė ką tik jūsų girdėti Rašto žodžiai“. Visi jam pritarė ir stebėjosi maloningais žodžiais,...

„Tu esi Mesijas“

sb, punskas.pl Evangelija (Mk 8, 27–35)      Jėzus su mokiniais keliavo į Pilypo Cezarėjos kaimus. Kelyje klausė mokinius: „Pasakykite, kuo mane žmonės laiko?“     Jie atsakė: „Vieni...

„Jis daro, kad kurtieji girdi ir nebyliai kalba“

Evangelija (Mk 7, 31–37)     Palikęs Tyro sritis, Jėzus per Sidoną atėjo prie Galilėjos ežero, į Dekapolio krašto vidurį.    Ten atveda jam kurčią nebylį ir prašo uždėti...

Ar tu esi tas, kuris turi ateiti?

sb, punskas.pl Evangelija (Mt 11, 2–11)     Jonas, išgirdęs kalėjime apie Kristaus darbus, nusiuntė savo mokinius jo paklausti: „Ar tu esi tas, kuris turi ateiti, ar...

Saugokitės bet kokio godumo

sb, punskas.pl Evangelija (Lk 12, 13–21)     Vienas žmogus iš minios tarė Jėzui: „Mokytojau, liepk mano broliui, kad pasidalytų su manimi palikimą“.     Jis atsakė: „Žmogau, kas...

Sėjėjas išsirengė sėti

sb, punskas.pl ✠ Iš šventosios Evangelijos pagal Matą.  Vieną dieną, išėjęs iš namų, Jėzus sėdėjo ant ežero kranto. Prie jo susirinko didžiulė minia; todėl jis įlipo į...

Baimės ir malonės persipynimas

XXXIII eil. sekmadienis. Lk 21, 5–19 Liturginiai metai jau eina į pabaigą. Išgirdus šio sekmadienio Evangeliją, kai kam gali sunkiai verstis liežuvis pavadinti ją Gerąja Naujiena....

Dangaus ekonomika – žmogui begalinės skolos atleidimas

XXIV eilinis sekmadienis (Mt 18, 21–35)        Evangelija yra tęstinis Dievo laiškas mums. Liturginiai metai yra kelionė su vienu iš evangelistų. Šiemet keliaujame su evangelistu Matu....

Viešpatie, išmokyk mus melstis

sb, punskas.pl Evangelija (Lk 11, 1–13) Kartą Jėzus vienoje vietoje meldėsi. Jam baigus maldą, vienas mokinys paprašė: „Viešpatie, išmokyk mus melstis, kaip ir Jonas išmokė savuosius...

Žmogų sutepa vien tai, kas iš žmogaus išeina

sb, punskas.pl Evangelija (Mk 7, 1–8a. 14–15. 21–23)     Pas Jėzų susirenka fariziejų ir keli Rašto aiškintojai, atvykę iš Jeruzalės. Jie pamato kai kuriuos jo mokinius,...
Skip to content