Parapijos ISTORIJA

Parapijos įsteigimas

Bažnyčios statyba

Klebonai (1787-2007)

kun. K. Jonkaitis

kun. S. Norkus

kun. M. Simonaitis

kun. J. Švedas

kun. V.A. Budrevičius

kun. A. Žievys

kun. Ramanauskas

kun. Kaminskas

kun. A. Šuminskas

kun. I. Dzermeika

kun. J.J. Macek

kun. Cz. Bagan

    P U N S K O   P A R A P I J O S   S V E T A I N Ė

 

Kalėdojimo tvarka

Pamaldų laikas

Šv. Rožinio malda

Atlaidai

Parapijos kunigai ir kt.

  Rekolekcijos

Gavėnia

Adventas

Sąžinės sąskaita

Skelbimai

Jėzus Kristus yra VIEŠPATS