22.7 C
Puńsk
2024/06/18

Jurgis Krikščiūnas-Rimvydas. II dalis. Prasiveržimai į Lenkiją

0
Yra žinomi 3 dokumentuoti Jurgio Krikščiūno-Rimvydo prasiveržimai į Lenkiją. Pirmas vyko 1946 m. gruodžio pabaigoje. Tų metų Kūčių dieną Vinco Pauliukonio namuose (Vaičiuliškių k.)...

Kelionė po Sūduvos dvarus. Zyplių dvaras

1
Bevartydamas Seinuose leisto „Šaltinio“ puslapius (1908/3) aptikau trumpą, bet dėmesį patraukiantį skelbimą „Nuo 1 liepos 1908 m. atiduodama nuomai dvylika m. lig 1 liepos...

Iš Vidugirių kaimo istorijos (1 d.)

1
Punsko „Aušros“ leidykloje pasirodė Vidugirių monografija. Joje pristatoma kaimo istorija, švietimas, kultūra, aprašomi gyventojai. Apie Vidugirių istoriją pasakoja iš šio kaimo kilęs Punsko valsčiaus viršaitis Vytautas Liškauskas. Jį kalbina...

Giminės Lietuvoje

0
Prieš kelerius metus rašėme apie Mačiulskų giminės paiešką. Paskelbus informaciją tuojau atsiliepė ir atvyko į Seinus Kastulės Jakubauskaitės-Kabronskos (Onos Mačiulskaitės dukros) giminaitės iš Lietuvos....

XXVII knygos mėgėjų metraštis

0
XXVII knygos mėgėjų metraščio VII tomo sutiktuvės. 2022 m. gruodžio 10 d. Punske. sb, punskas.pl

Zita Bartusevičiūtė. Prisiminimai (7)

0
Apie prosenelius, senelius, tėvus, seseris, brolius, kitus gimines ir pažįstamus (Tęsinys) 1 dalis2 dalis3 dalis4 dalis5 dalis6 dalis Sesuo Leonora Bartoševičiūtė (1931-04-07–?) šios sesutės neprisimenu, nes ji...

Leidybinė veikla Suvalkų krašte. Istorija ir nūdiena

0
Punsko „Aušros“ leidyklos direktoriaus Sigito Birgelio pranešimas, skaitytas per Punsko „Aušros“ leidyklos  25 metų  jubiliejų, kuris vyko 2019 metų balandžio 12 dieną Lietuvos politinių...

J. Šimčikas apie lietuvių kovas dėl pamaldų Seinuose

0
Juozas Šimčikas iš Skarkiškių pasakoja apie lietuvių kovas dėl lietuviškų pamaldų Seinų bazilikoje. sb, punskas.pl

„Stabmeldžių kalbos“ (Narevo) žodynėlis

0
1978 m. Bresto gyventojas Viačeslavas Zinovas vienoje sodyboje Belovežo girių glūdumoje aptiko rankraštinį „stabmeldžių kalbos“ žodynėlį. O buvo taip. Zinovas nusipirko seną knygą, kurios...

Sangrūda. Parapijos istorija, choras ir kunigai (1 d.)

0
Sangrūdos bažnytkaimis yra apie 26 km į šiaurės vakarus nuo Seinų, 10 km į pietus nuo Kalvarijos, 12 km nuo Punsko. Tik 4 km jį skiria nuo Lietuvos–Lenkijos sienos. Prieš...

Apie priverstinį Suvalkų lietuvių iškeldinimą (3 dalis)

0
Lietuvos ambasadorius Berlyne K. Škirpa, norėdamas padėti Suvalkų krašto lietuviams, siūlė jiems kreiptis į patį Hitlerį su tokio turinio tekstu: „Mes, žemiau pasirašiusieji lietuviai iš...

Romas Kalanta. Masinio pilietinio pasipriešinimo 1972 m. atminimo įamžinimas (1)

0
Išlikę R. Kalantos bei jo šeimos daiktai Lietuvos Respublikos Seimo sprendimu 2022-aisiais metais visos šalies mastu minima keturiolika svarbių valstybei įvykių. Iš jų bene didžiausio visuomenės...
Skip to content