16.3 C
Puńsk
2024/07/18

Tarp heroizmo ir išdavystės

0
Dr. Broniaus Makausko pranešimas „Tarp heroizmo ir išdavystės. Okupaciniai refleksai pokario Sūduvoje“, skaitytas per „Terra Jatwezenorum“ konferenciją Punske 2019 12 14. sb, punskas.pl

Sangrūda. Parapijos istorija, choras ir kunigai (5 d.)

0
Sangrūdos bažnytkaimis yra apie 26 km į šiaurės vakarus nuo Seinų, 10 km į pietus nuo Kalvarijos, 12 km nuo Punsko. Tik 4 km jį skiria nuo Lietuvos–Lenkijos sienos. Prieš...

Dabar ir prieš daugelį metų Aradnykuose (3 d.)

0
(Tęsinys) 1 dalis2 dalis Pirmasis pasaulinis karas pakeitė Europos geopolitinę situaciją ir sudarė galimybę Lenkijai ir Lietuvai atgauti nepriklausomybę. Naujai susiklosčius padėčiai lenkai net neįsivaizdavo, kad...

Partizanui Juliui Mielkui atminti  (1)

0
Sigitas Birgelis, punskas.pl Pernai minėjome (tiksliau – praleidome progą paminėti) kovotojo už Lietuvos laisvę, Vaitakiemio kaime gimusio Juliaus Mielkaus 100-ąsias gimimo metines. Punsko krašte ir...

Zita Bartusevičiūtė. Prisiminimai (4 dalis)

0
Apie prosenelius, senelius, tėvus, seseris, brolius, kitus gimines ir pažįstamus Motina Magdalena Marčiukaitytė-Bartoševičienė (1893–1979) buvo aukšto ūgio, šviesiaplaukė ir labai gero, švelnaus būdo. Gimė ji...

Dainavos apygardos ir Pietų Lietuvos srities partizanų vadai. D. Jėčys-Ąžuolis

0
Dominykas Jėčys-Ąžuolis (1896–1947) Dominykas Jėčys gimė 1896 m. spalio 20 d. Biržų apskrityje, Vabalninko valsčiuje, Medžiūnų kaime. 1914 m. baigė Panevėžio realinę mokyklą. 1919–1920 metų...

Juliaus Mielkaus 100-osioms gimimo metinėms (3)

0
Sigitas Birgelis, punskas.pl „Pustrečių metų išvaikščiojau su ginklu rankose, kovodamas už Lietuvos laisvę. Tris kartus buvau sužeistas: keturiasdešimt penktais – į ranką, šeštais – į...

Apie senų laikų lietuvių emigraciją. Dabar, prieš 100 ir daugiau metų (1)

0
Per pastaruosius 30 metų iš Lietuvos išvyko 1 052 241 žmogus. Lietuvos gyventojų kaita priklausė nuo istorijos vingių bei politinės situacijos. Pasižiūrėkime, kaip kito Lietuvos...

Dariaus ir Girėno paminklas Pščelnike (1 dalis)

0
Kiekvienas lietuvis bent vieną kartą gyvenime privalo aplankyti Dariaus ir Girėno žuvimo vietą Pščelnike. Pščelnikas mums buvo, yra ir turėtų būti kaip musulmonui Meka. Šiemet,...

Kelionė po Sūduvos dvarus. Paežeriai

0
Paežerių dvare esu buvęs prieš keletą metų. Mačiau, kaip ten gražu ir iškilu. Nuo Vilkaviškio, kur lankėmės, iki mūsų kelionės tikslo tik 5 km....

Mokyklos be mokyklų

0
Sigitas Birgelis, punskas.pl Seniau mokytų žmonių kaime nebuvo. Tik nedaugelis kaimiečių galėjo leisti savo atžalas į gimnaziją. Neturtingieji buvo savamoksliai, mokėjo skaityti, pasirašyti, nors buvo...

Giminės Lietuvoje

0
Prieš kelerius metus rašėme apie Mačiulskų giminės paiešką. Paskelbus informaciją tuojau atsiliepė ir atvyko į Seinus Kastulės Jakubauskaitės-Kabronskos (Onos Mačiulskaitės dukros) giminaitės iš Lietuvos....
Skip to content