25.7 C
Puńsk
2024/07/17

Punskiečių laiškas Kaišiadorių Vyskupui

1
Kaišiadorių Vyskupui Jo Ekscelencijai Jonui Ivanauskui PADĖKA Jūsų Ekscelencija! Š. m. liepos 28 dieną išklausėme Punsko Romos katalikų bažnyčioje kun. Mariaus Talučio pamokslą ir iškilmingai atsisveikinome su tarnystę Punske...

Sveikiname Aidį Staskevičių su naujom pareigom!

1
Nuo šių metų liepos 1 dienos punskietis Aidis Staskevičius yra Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos (PLJS) atstovas Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) valdyboje. Jis pakeitė PLJS...

Kodėl tapau kunigu? (2 dalis)

1
2019 m. liepos 29 d. darbą Punsko parapijoje pradėjo Povilas Slaminis. Jį kalbina Monika Valinčiūtė. sb, punskas.pl

Kodėl tapau kunigu? (1 dalis)

1
2019 m. liepos 29 d. darbą Punsko parapijoje pradėjo Povilas Slaminis. Jį kalbina Monika Valinčiūtė. sb, punskas.pl

Kun. Mariaus Talučio pamokslas atsisveikinant

0
2019 metų liepos pabaigoje sielovados darbą Punsko parapijoje baigė kunigas Marius Talutis. Punske jis tarnavo Dievui ir žmonėms 6-erius metus. Kunigo atsisveikinimas vyko liepos...

Vakaro Mišiose vikaro atsisveikinimas ir sutiktuvės

1
2019 m. liepos 29 d. vakaro Mišias Punsko bažnyčioje atnašavo trys kunigai: klebonas Česlovas Baganas, patarnavimą baigiantis Marius Talutis bei sielovados darbą mūsų parapijoje...

Kun. Mariaus Talučio atsisveikinimas

3
2019 metų liepos pabaigoje sielovados darbą Punsko parapijoje baigė kunigas Marius Talutis. Punske jis tarnavo Dievui ir žmonėms 6-erius metus. Kunigo atsisveikinimas vyko liepos...

Nauja koplytėlė Žilinskų sodyboje

2
Š. m. liepos 16-osios ramų vakarą Žilinskų sodyboje Punske buvo pašventinta namų koplytėlė. Apie šitą iniciatyvą pasakoja pats šeimininkas Juozas, kuris dirbdamas staliaus darbus,...

Naujas vikaras Seinuose

0
Nuo 2019 m. vasario 1 d. Elko vyskupo skyrimu Seinų bazilikoje vikaro pareigas eiti pradėjo kun. Jaroslavas Kalinauskas, lig šiol dirbęs Balstogės arkivyskupijoje. Kunigas...
Skip to content