25.7 C
Puńsk
2024/07/17

Kodėl tapau kunigu? (1 dalis)

1
2019 m. liepos 29 d. darbą Punsko parapijoje pradėjo Povilas Slaminis. Jį kalbina Monika Valinčiūtė. sb, punskas.pl

Sveikiname Aidį Staskevičių su naujom pareigom!

1
Nuo šių metų liepos 1 dienos punskietis Aidis Staskevičius yra Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos (PLJS) atstovas Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) valdyboje. Jis pakeitė PLJS...

Punskiečių laiškas Kaišiadorių Vyskupui

1
Kaišiadorių Vyskupui Jo Ekscelencijai Jonui Ivanauskui PADĖKA Jūsų Ekscelencija! Š. m. liepos 28 dieną išklausėme Punsko Romos katalikų bažnyčioje kun. Mariaus Talučio pamokslą ir iškilmingai atsisveikinome su tarnystę Punske...

Vidugirių šventovė

0
Apie Vidugirių šventovės išorę pasakoja kun. Marius Talutis. Jį kalbina Monika Valinčiūtė. https://www.youtube.com/watch?v=brf80fXXsBk sb, punskas.pl

Apie Vidugirių šventovės interjerą I dalis

0
Apie Vidugirių šventovės interjerą pasakoja kun. Marius Talutis. Jį kalbina Monika Valinčiūtė. sb, punskas.pl

Vidugirių šventovės interjeras. II dalis

0
Apie Vidugirių šventovės interjerą pasakoja kun. Marius Talutis. Jį kalbina Monika Valinčiūtė. sb, punskas.pl

Apie Vidugirių kaimo bendruomenę

0
Apie Vidugirių kaimo bendruomenę kalba kun. Marius Talutis. Jį kalbina Monika Valinčiūtė. sb, punskas.pl

Buvau kunigo J. Zdebskio talkininkė. I dalis

0
Apie kankinį už katalikų tikėjimą kunigą Juozą Zdebskį pasakoja sesuo Regina Edita Teresiūtė. Ją kalbina Monika Valinčiūtė. sb, punskas.pl

Buvau kunigo J. Zdebskio talkininkė. II dalis

0
Apie Lietuvos katalikų bažnyčios kankinį kunigą Juozą Zdebskį pasakoja sesuo Regina Edita Teresiūtė. Ją kalbina Monika Valinčiūtė. sb, punskas.pl

Apie piligrimines keliones į Šventąją Žemę ir kankinių takais. 1 dalis

0
Apie piligrimines keliones į Šventają Žemę ir kankinių takais pasakoja sesuo Regina Edita Teresiūtė. Ją kalbina Monika Valinčiūtė. sb, punskas.pl

Apie piligrimines keliones į Šventąją Žemę ir kankinių takais. 2 dalis

0
Apie piligrimines keliones į Šventają Žemę ir kankinių takais pasakoja sesuo Regina Edita Teresiūtė. Ją kalbina Monika Valinčiūtė. sb, punskas.pl

Punske buvo giedamos kantičkos

1
2019 m. rugpjūčio 7 dieną Punske lankėsi jaunimo grupė iš Vilniaus. Jie per šv. Mišias Punsko bažnyčioje giedojo senovines liaudies religines giesmes – kantičkas. Kantičkos –...
Skip to content