Punske posėdžiavo LLB taryba

0

2021 m. rugsėjo 25 d. Punsko Dariaus ir Girėno mokyklos svetainėje vyko Lenkijos lietuvių bendruomenės tarybos posėdis. Renginį atidarė, delegatus ir atvykusius svečius pasveikino LLB tarybos prezidiumo pirmininkas Sigitas Birgelis. Po to buvo sugiedotas Lietuvos himnas.

Meninę programą parodė Suvalkų lietuvių ansamblio „Sūduva“ vokalinė grupė (vad. Arnoldas Vaznelis). Ji sudainavo kelias patriotines dainas. Pianinu pritarė Arnoldas Vaznelis.

Koncertui pasibaigus kalbėjo renginio svečiai: LR konsulato Seinuose vadovas dr. Remigijus Motuzas bei istorikas prof. dr. Bronius Makauskas.

LLB valdybos pirmininkė Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė perskaitė pranešimą apie LLB valdybos veiklą bei nuveiktus darbus.

Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė skaito pranešimą

LLB atstovas Aidis Staskevičius papasakojo apie PLB i LR Seimo komisijos veiklą, o Lenkijos jaunimo atstovas Raimundas Makauskas kalbėjo apie Pasaulio lietuvių jaunimo kongresą, kurio pirma dalis šiemet vyko virtualiu būdu Punske. Kongreso antra dalis vyks kitais metais Punske.

Posėdžio metu buvo diskutuojama Lenkijos lietuvių švietimo bei kitais svarbiais reikalais.

Po trumpos pertraukos vyko LLB valdžios rinkimai.

LLB taryba valdybos pirmininke išrinko Jolantą Malinauskaitę-Vektorienę. Naujos kadencijos valdybą sudaro: Petras Maksimavičius, Aidis Staskevičius, Rita Vainaitė, Justas Bliūdžius, Alicija Kraužlytė bei Alius Kliučinskas.

LLB tarybos prezidiumo pirmininku išrinktas Sigitas Birgelis. Jam talkins Asta Pečiulienė ir Irena Marcinkevičienė.

LLB kontrolės komisijai vadovaus Alvydas Nevulis. Jam padės Vytautas Budzeika bei Raimundas Makauskas.

Garbės teismo pirmininke išrinkta Jūratė Kardauskienė. Nariai: Anelė Kliučinskaitė, Arnoldas Vaznelis ir Alicija Paznėkaitė.

LLB taryba nutarė Lenkijos lietuvių bendruomenės Garbės nario titulą suteikti LR konsulato Seinuose vadovui ambasadoriui Remigijui Motuzui.

sb, punskas.pl

Ankstesnis straipsnisLietuvi, ar jau susirašei?
Kitas straipsnisKur įsigyti ne tik skanią, bet ir sveiką aviečių arbatą?

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia