Suvalkuose skambėjo „Dzūkijos“ choro giesmės

0

Po labai ilgos pertraukos Punsko lietuvių kultūros namų mišrus choras „Dzūkija“, vadovaujamas Vido Simanausko, vėl koncertavo Suvalkų lietuviams. Šį kartą choras aplankė visas mūsų krašto bažnyčias, kuriose aukojamos šv. Mišios lietuvių kalba. Prieš atvykdamas į Suvalkus, Kalėdų giesmes choras giedojo Punske, Vidugiriuose, Seinuose, Žagariuose ir Smalėnuose.

Šv. Mišias aukoja kun. Jaroslav Kalinovskij

Savo kelionę užbaigė Suvalkų Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje 2020-01-19 (sekmadienį). Tą dieną Suvalkuose pirmą kartą šv. Mišias atnašavo Seinų vikaras kun. Jaroslav Kalinovskij. Jos buvo aukojamos už Veroniką Talaišienę, švenčiančią 90-ąjį gimtadienį. Gerbiama jubiliatė taip pat dalyvavo mišiose.

„Dzūkijos“ choras gieda Kalėdų giesmes

Per mišias ir po jų choras sugiedojo šias giesmes: „Palaistyk, Viešpatie“, „Tyli naktis“, „Tyliąją naktį“, „Gul šiandieną“, „Sveikas, Jėzau, gimusis“, „Tyliai tyliai“. Psalmes gražiai pagiedojo choristė Alicija Baranauskienė. Giesmės atliktos labai gerai. Ir nėra kuo stebėtis, nes choras jau seniai gyvuoja, choristai turi labai gerus balsus ir patirties, be to – profesionalų vadovą. Taigi, ir rezultatai puikūs. Po koncerto suvalkiečiai padėkojo chorui už pasirodymą. „Dzūkija“ labai praturtino mišių eigą. Padarytos bendros nuotraukos.

„Dzūkijos“ choristai ir suvalkiečiai mišioms pasibaigus

Po mišių Lenkijos lietuvių draugijos Suvalkų skyriaus patalpose vyko labai linksma vakaronė, kurios metu bendrai sudainuota daug gražių dainų. Solo padainavo Algis Bida. Akordeonu akompanavo Vytautas Batvinskas. Pranas Sovulis perskaitė savo eilėraštį „Naujas kryžius“. Galima drąsiai sakyti, kad tai buvo labai graži suvalkiečių ir svečių šventė.

Kostas Leončikas, punskas.pl

K. Leončiko nuotraukos

Ankstesnis straipsnisNaujametinė Eglutė Seinuose
Kitas straipsnisR. Navickas. Nukrito lietuvių kaltintojų kaukės

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia