21.6 C
Puńsk
2024/07/23

„Jotvingių genomo šaknų beieškant“

0
Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto dr. Alinos Urnikytės pranešimas, skaitytas per istorijos paveldo metraščio „Terra Jatwezenorum“ pristatymą Lietuvos mokslų akademijoje. 2019 03 20 sb, punskas.pl

Jaudulys dėl tos Lietuvos (3). Piketas prie SSRS ambasados

0
(Tęsinys) I dalis II dalis Prie SSRS ambasados piketuotojų niekas nepasitinka. Niekas neateina išklausyti pasipiktinimo dėl SSRS veiksmų Lietuvoje. Susirinkusieji tylos minute pagerbia žuvusius prie televizijos bokšto. Piketuotojų...

Jurgio Pabrėžos 250-osioms gimimo metinėms

0
Lietuvos Respublikos Seimas 2021-uosius paskelbė dešimties asmenybių, sukakčių ir reiškinių metais. Tarp šių asmenybių yra ir kun. Jurgis Pabrėža. Kunigas Jurgis Ambraziejus Pabrėža OFM gimė 1771...

Kastulė Jakubauskaitė-Kabronska

0
Konstancija (dar vadinama Kastule arba Koste) Jakubauskaitė gimė Agurkių kaime, iš kur kilęs jos tėtis Petras Jakubauskas. Motina Ona Mačiulskaitė gimusi Taurusiškėje, dirbusi kambarine...

„Aušra“ – „Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos“ priedas

0
Pokario metų partizanų viltis, kad Lietuva kada nors atgaus nepriklausomybę ir bus demokratinė valstybė, niekada nebuvo užgesusi lietuvių sąmonėje. Taigi dėsninga, jog prabėgus maždaug...

Apie Dainų šventę sovietmečiu ir dabar (1/3)

0
Rašytoją, mokytoją ir visuomenininką Algį Uzdilą kalbina Sigitas Birgelis. sb, punskas.pl

Kieno rankose švietimas, tas valdo tautos likimą (1 d.)

1
Norint suprasti dabartį, būtina pasinerti į praeities įvykius. Istorija kartojasi. Ji sugrįžta įvairiais aspektais ir įvykiais. Tarpukario Lenkija skelbėsi esanti palanki ir draugiška tautinėms mažumoms....

Punskietis – Lietuvos krepšinio pradininkas (4). Lietuva antrąkart Europos čempionė

0
(Tęsinys) 1939-ųjų pavasarį, kai Lietuva rengėsi Europos krepšinio šventei, senajame žemyne jau klajojo karo šmėkla. Iš 17 šalių, ketinusių dalyvauti krepšinio varžybose, atvyko tik aštuonių...

Paskutinis Dainavos apygardos partizanas

0
Septintojo Dainavos apygardos vado Vinco Daunoro-Kelmo, Ungurio, Vinco 100-osioms gimimo metinėms rugpjūčio pabaigoje Punsko „Aušros“ leidykloje pasirodė Ritos Pauliukaitienės sudaryta knyga „Dainavos apygardos vadas...

Sūduva – sūduviai

0
Sūduvių ir galindų vardas istoriniuose šaltiniuose pirmą kartą paminėtas II a. Ptolomėjaus „Geografijoje“. Graikų geografas, astronomas ir matematikas Klaudijus Ptolemėjus didžiuliame savo veikale „Geografija“...

Išgyvenau sovietų lagerių pragarą. Suėmimas ir teismas

0
Nedaug yra žmonių, kurie savo akimis regėjo ir mums galėtų papasakoti apie sovietų sukurtą lagerių pragarą, kur daug lengviau buvo mirti nei išlikti gyvam....

Zita Bartusevičiūtė. Prisiminimai (9)

0
Apie prosenelius, senelius, tėvus, seseris, brolius, kitus gimines ir pažįstamus 1 dalis2 dalis3 dalis4 dalis5 dalis6 dalis7 dalis8 dalis Atsisveikinusi su seseria Onute, įsėdau į traukinį....
Skip to content