15.5 C
Puńsk
2024/06/14

Kun. Juozas Montvila: „Neaiškiais laikais malda turėtų būti gelbėjimosi valtis“ (2)

0
Tęsiame pasakojimą apie kunigą Juozą Montvilą, kurio 110-ąsias mirties metines minime. Caro valdžios sprendimu J. Montvila Seinuose negalėjo laikyti šv. Mišių nei patarnauti tikintiesiems. Kunigas...

Jotvingių eldoradas (6 d.). Įrankiai ir kiti kasdienio vartojimo daiktai

0
Nuo š. m. spalio 16 d. Suvalkų apygardos muziejuje galima buvo lankyti unikalią ir labai įdomią parodą apie jotvingius „Jotvingių eldoradas“. Dėl koronaviruso išplitimo...

Trys Jotvos sesės. Šešupė

0
Jotva (Sūduva) – nuostabaus gamtos grožio, turtingos praeities ir dvasinio paveldo kraštas. Mūsų dienų žmonių protus ir širdis aitrina dingusių amžių verpetuose senųjų šio...

Kelionė po Sūduvos dvarus. Paežeriai

0
Paežerių dvare esu buvęs prieš keletą metų. Mačiau, kaip ten gražu ir iškilu. Nuo Vilkaviškio, kur lankėmės, iki mūsų kelionės tikslo tik 5 km....

Partizanų pagerbimas Šlynakiemyje

0
2019 m. gruodžio 14 dieną Šlynakiemyje buvo pagerbti čia žuvę Lietuvos partizanai – Jurgis Krikščiūnas-Rimvydas ir jo adjutantas Vytautas Prabulis-Žaibas. punskas.pl

UŽRAŠYTI ŠVIESOS. Stiklo negatyvai (1 d.)

1
2020 m. gegužės vidury, renovuojant Punsko „Senąją kleboniją“, jos palėpėje buvo aptikta stačiakampė dėžutė su 13 fotografinių stiklo plokštelių (negatyvų). Šie negatyvai nėra kuo...

Užmiršti Punsko krašto mikrotoponimai

0
Apie Punsko krašto mikrotoponimus pasakoja Genutė Degutytė-Vaičiulienė, gimusi 1932 m. Vaičiuliškių kaime. sb, punskas.pl  

Prūsai

0
Po IX a. aisčius Vakarų pasaulis pradėjo vadinti prūsų vardu. Prūsų vardo etimologija turi keletą aiškinimų. Pagal vienus kalbininkus, jo šaknis yra kilusi nuo lietuviško žodžio protas....

Minint „Jotvos“ 70-metį (1 d.)

0
Ilgametį Punsko LKN sambūrio „Jotva“ vadovą Algį Uzdilą kalbina Rimantė Pauliukaitytė. sb, punskas.pl

Liudijimai apie Lietuvos laisvės kovas pokariu

0
Garliavoje yra įsikūrusi Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka, kurioje saugoma ne tik tūkstančiai knygų, bet ir vyksta daugybė renginių, organizuojama įvairi projektinė veikla. Kadangi...

Paroda ,,Užmiršti jotvingių kariai“ _2 dalis

0
Kodėl žlugo Jotva ? Iš vienos pusės, kaimyninės krikščioniškos monarchijos buvo palankios kultūriniams mainams, technologijų perdavimui, ypač karybos srityje, taip pat kitiems tarpusavio ryšiams, o...

Jurgio Krikščiūno-Rimvydo adjutantas

0
Sigito Birgelio pranešimas „Jurgio Krikščiūno-Rimvydo adjutantas Vytautas Prabulis-Žaibas”, skaitytas per „Terra Jatwezenorum“ konferenciją Punske 2019 12 14. sb, punskas.pl
Skip to content