Suvalkų lietuviai viešėjo Alytuje

0

Prieš daugelį metų, neprisimenu tiksliai kelintais metais, Lenkijos lietuvių draugijos Suvalkų skyrius užmezgė ryšius su Alytaus apskrities literatų klubu „Tėkmė“. Draugystė tęsiasi ir dabar. Kasmet susitinkame du kartus: vienąkart Suvalkuose, kitą – Alytuje. Šiemet rašantieji eilėraščius ir prozą, taip pat Suvalkų ansamblis „Ančia“, vadovaujamas Vytauto Batvinsko, turėjo vykti į Alytų kovą, bet dėl kilusios visuotinės koronaviruso epidemijos galėjo išvykti tik liepos 11 d. (šeštadienį).

Renginio dalyviai

Apie tris valandas truko Alytaus šaulių namuose, esančiuose S. Dariaus ir S. Girėno g. 10, poezijos ir prozos skaitymai, skambėjo dainos. Į renginį atvyko ne tik Alytaus krašto poezijos mėgėjai, bet ir Varėnos, Marijampolės, Vilkaviškio bei kitų vietų. Renginį vedė Alytaus apskrities literatų klubo „Tėkmė“ pirmininkė Emilija Krušinienė ir Ona Baltrukevičienė. Į koncertų salę susirinko gana daug žmonių.

Renginį vedė Ona Baltrukevičienė (kairėje) ir Emilija Lukšytė-Krušinienė

Pradžioje pasirodė Alytaus vyrų ansamblis „Jovaras“, vadovaujamas Antano Ratkevičiaus, kuris padainavo „Čiulba čiulbutis“ ir „Gražiai sudainavau“.

E. Krušinienė pristatė naują „Tėkmės“ klubo išleistą almanachą „Tėkmė“. Tai 257 puslapių vidutinio formato leidinys kietais viršeliais. Tai jau aštuntoji šio klubo knyga. Joje yra ne tik Lietuvos autorių eilėraščių ir prozos, bet ir Suvalkų bei Gardino lietuvių. Čia rasime Onutės Virbylienės, Genutės Pečiulytės eilėraščius, Kazimiero Baranausko, Prano Sovulio ir Juozo Vaznelio prozos kūrinius. Talpinami taip pat Sigito Birgelio ir Janinos Aleksaitės eilėraščiai. Knyga buvo įtekta kūrinių autoriams ir svečiams.

Iš svečių kalbėjo Alytaus rajono vicemerė Dalia Kitavičienė bei Seimo narys Robertas Šarknickas.

Renginyje perskaityta daug eilėraščių. Juos skaitė almanacho autoriai ir kiti. Prozos išgirdome labai mažai.

Scenoje Suvalkų ansamblis „Ančia“, vadovaujamas Vytauto Batvinsko

Scenoje pasirodęs ansamblis „Ančia“, padainavo keletą dainų (tarp kitko, „Buvo naktys švento Jono“, „Prie ežerėlio, tu bernužėli“, „Išėjai, išėjai“, „Kokiais keliais bekeliaučiau“, „Neišeik, neišeik tu iš sodžiaus“, „Jūra“), pagrojo Tado Blindos „Polką“ ir „Senovišką valsą“. Savo sukurtus eilėraščius perskaitė Pranas Sovulis („Ieva Simonaitytė“), Genutė Pečiulytė („Sūduvių tarmė“) ir Onutė Virbylienė („Likimas“). Juozas Vaznelis perskaitė dzūkų šnekta parašyto pasakojimo „Minckas ar Dvinckas“ ištrauką.

Dainuoja vyrų ansamblis „Jovaras“, vadovaujamas Antano Ratkevičiaus

Po suvalkiečių dar kartą koncertavo ansamblis „Jovaras“, kuris sudainavo daug dainų.

Renginiui pasibaigus, dideliame vestibiulyje vyko bendros vaišės. Visus linksmino Suvalkų kapela.

Suvalkų ansamblis „Ančia“ dėkoja Punsko valsčiaus viršaičiui už transportą, o Emilijai Lukšytei-Krušinienei už kvietimą dalyvauti renginyje.

Kostas Leončikas, punskas.pl

K. Leončiko nuotr.

Ankstesnis straipsnisAnt švento Jono
Kitas straipsnisKoronavirusas. Punsko lietuvių kultūros namai

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia