Knygos apie Jurgį Krikščiūną-Rimvydą sutiktuvės Marijampolėje

0

2019 m. lapkričio 12 d. Marijampolės Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje vyko Punsko „Aušros“ leidykloje išleistos knygos „Jurgis Krikščiūnas-Rimvydas ir jo artimieji“ pristatymas. Jame dalyvavo leidyklos direktorius Sigitas Birgelis bei knygos sudarytoja Rita Pauliukaitienė. Renginys buvo skirtas Jurgio Krikščiūno 100-osioms gimimo ir 70-osioms žūties metinėms.

Renginio dalyvius ir svečius pasveikino Loreta Skinkienė

Jurgis Krikščiūnas gimė Rusijoje, Samaros mieste, leitenanto topografo Antano Krikščiūno šeimoje. 1921 metų pradžioje Krikščiūnai grįžo į Lietuvą ir apsigyveno Ašmintos kaime. 1939 m. J. Krikščiūnas baigė Kauno „Aušros“ berniukų gimnaziją ir įstojo į A. Smetonos Kauno karo mokyklą. 1940 m. rudenį Jurgis Krikščiūnas įstojo į Vytauto Didžiojo universiteto Statybos fakulteto Geodezijos skyrių. Mokėsi iki 1943 m. kovo mėnesio, kol vokiečių okupacinė valdžia uždarė aukštąsias Lietuvos mokyklas. Dalyvavo birželio sukilime. 1944 m. rudenį sovietai Krikščiūną areštavo ir įkalino Šiaulių kalėjime. Po 9 mėnesių buvo paleistas. Nenorėdamas bendradarbiauti su sovietais, 1945 m. rudenį išėjo partizanauti. 1946 m. buvo paskirtas Dainavos apygardos žvalgybos skyriaus bei štabo organizacinio skyriaus viršininku. 1947 m. gegužės viduryje su Juozu Lukša-Skirmantu, lydimi Tauro apygardos Vytauto rinktinės partizanų, kirto sieną su Lenkija ir susitiko su Vakarų atstovu. 1949 m. balandžio mėn. Jurgis Krikščiūnas-Rimvydas dar kartą perėjo sieną. Jo uždavinys buvo informuoti Vakarus apie Vyriausiosios partizanų vadovybės sukūrimą (LLKS) ir padėtį Lietuvoje. Persiveržimo metu buvo sužeistas. Žuvo 1949 m. gruodžio 15 d. Šlynakiemyje kartu su savo adjutantu Vytautu Prabuliu-Žaibu.

Kalba knygos sudarytoja Rita Pauliukaitienė
Renginio metu buvo galima įsigyti Punsko „Aušros” leidyklos knygų

Prof. habil. dr. Algirdas Ažubalis recenzuodamas knygą rašo: „(…) knyga nėra grynai mokslinė, nors turi ir nemaža jos bruožų. Šią knygą tikslingiau būtų priskirti kraštotyrinės-memuarinės literatūros žanrui. Iš karto norisi pabrėžti, kad knyga parengta labai kruopščiai – surinkta ir knygoje pateikiama beveik visa šiuo metu prieinama šio žanro literatūra apie iškiliausius Krikščiūnus: ištraukos iš knygų, straipsniai, medžiaga iš muziejų ir t. t. Visa tai pateikiama su labai vertingomis knygos sudarytojos pastabomis ir komentarais.

Matosi, kad darbas sudarytojai buvo labai „prie širdies“, nes ji yra kilusi iš šios garbingos Krikščiūnų giminės ir pagrįstai gali didžiuotis savo garbiais giminaičiais, dideliais Lietuvos patriotais. Ypač patriotizmu pasižymėjo Jurgis Krikščiūnas, nepagailėjęs savęs ir paaukojęs savo gyvybę ant Tėvynės laisvės aukuro.“

Knygos sudarytoja Rita Pauliukaitienė. Tekstų autoriai: Jonas Aistis, Juozas Audėnas, prof. habil. dr. Algirdas Ažubalis, Paulius Birgelis, Sigitas Birgelis, doc. dr. Kęstutis Grigaliūnas, Marija Jasinskaitė, dr. Darius Juodis, Dalius Žygelis, Vytautas Juodsnukis, Kęstutis Kasparas, Bonifacas Ulevičius, Bronius Kašelionis, doc. dr. Antanas Krikščiūnas, prof. dr. Jurgis Krikščiūnas, Jurgis Krikščiūnas-Rimvydas, Matas Krikščiūnas, Kostas Rindzevičius, prof. habil. dr. Kazimieras Baršauskas, Vytautas Krikščiūnas-Mikas, Antanas Kučingis-Kalvaitis, Justinas Lelešius-Krivaitis, Grafas, Juozas Lukša-Daumantas, Skirmantas, doc. dr. Ona Narbutienė, Rita Pauliukaitienė, Teklė Pauliukonytė-Smilgutė (Kalvinskienė), Juozas Petraška-Patrimpas, Lietuvos partizanų vadas, brigados generolas Adolfas Ramanauskas-Vanagas, Albinas Ratkelis-Oželis, LMA akademikas emeritas, prof. habil. dr. Mindaugas Strukčinskas, Antanas Škėma, Bronius Vasiliauskas-Bevardis, Vytautas Voveris, Pr. Žolynas.

Recenzavo prof. habil. dr. Algirdas Ažubalis. Iliustracijas parinko: Rita Pauliukaitienė, Rimantė Pauliukaitytė, Sigitas Birgelis. Kalbos redaktorė Laima Jancaitė. Korektorė Lidija Nevulytė. Viršelio autorė Živilė Kraužlytė. Techninis redaktorius Sigitas Birgelis.

Informaciniai rėmėjai: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos centras, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, Punsko „Aušros“ leidykla, portalas punskas.pl, Vytauto Didžiojo universitetas.

Leidžiant knygą talkino viešosios bibliotekos: Kauno apskrities, Marijampolės Petro Kriaučiūno, Prienų Justino Marcinkevičiaus bei muziejai: KASP Dainavos apygardos 1-osios rinktinės ekspozicija „Mūsų tautos istorinė atmintis“ Alytuje, Lazdijų krašto, Lietuvos prezidento Kazio Griniaus memorialinis, Tauro apygardos partizanų ir tremties, Merkinės krašto, Prienų krašto, Vytauto Didžiojo karo muziejus.

Knygos leidybą rėmė: Artūras ir Rytis Grigoniai, Linas, Aivaras ir Povilas Margelevičiai, Adam Paulukaitis ir Steve Stefanski (JAV), Greta Savickaite-Flecher ir Andrius Flecher (Australija), Marija Jasinskaitė.

sb, punskas.pl

Ankstesnis straipsnisPunsko LKN veikia paroda „Paliesk lietuvių kalbą rankomis“
Kitas straipsnisPasirodė „Atokios stotys“ 2019

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia