Vasario 16-osios minėjimas Suvalkuose

0

Š. m. vasario 18 d. Suvalkuose vyko Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas.

Šventės meninė programa vyko Suvalkų Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje – Dievo Gailestingumo šventovėje. Minėjimas prasidėjo pamaldomis, kurias už Lietuvos valstybę ir jos laisvės kovotojus aukojo Pavluvkos parapijos klebonas Andžejus Opanovskis (Andrzej Opanowski).

Suskambėjus giesmei „Pulkim ant kelių“, „Sūduvos“ ansamblio dainininkų vadovas Arnoldas Vaznelis su šokėjomis Veronika Vasilčik ir Dalia Karaś įnešė į bažnyčią Lietuvos vėliavą. Šv. Mišių metu kunigas Andžejus Opanovskis pasakė proginį pamokslą, kurio turinį, manau, suprato ir jaunimas, ir vyresnioji karta. Psalmes giedojo „Ančios“ dalyvė Aurelija Pečiulytė. Džiugu, kad jau ne pirmą kartą jinai gražiai įsijungia į bendrą maldą. Skaitinius, kaip įprasta, perskaitė Kostas Leončikas – jis šias pareigas atlieka jau daugelį metų. Pamaldos buvo iškilmingesnės negu visada, vyravo pakili nuotaika. Nuostabu, kad į bažnyčią susirinko tiek daug žmonių, norinčių garbingai paminėti Vasario 16-osios 106-ąsias metines. 

Šv. Mišių pabaigoje visus atvykusius su švente pasveikino Lenkijos lietuvių draugijos Suvalkų skyriaus vardu Kostas Leončikas, o vėliau sveikinimo žodį tarė Lenkijos lietuvių bendruomenės valdybos pirmininkė, Suvalkų lietuvių darželio ir pagrindinės mokyklos direktorė Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė.

Po šiltų šventinių sveikinimo žodžių prieš altorių išsirikiavo Suvalkų lietuvių ansamblių „Sūduva“ (vad. Arnoldas Vaznelis) ir „Ančia“ (vad. Vytautas Batvinskas) dainininkai. Ansambliečiai ir visi susirinkusieji sugiedojo Lietuvos himną. Vėliau ten pat, bažnyčioje, vyko meninė programėlė. „Ančia“ padainavo dainą „Lopšinė gimtinei ir motinai“ (solo partijas puikiai atliko Algis Bira su vadovu), o „Sūduva“ tobulai sugiedojo maldą už Lietuvą „Tėve mūsų“. Nors koncertas buvo neilgas (ribojo mus laikas, nes netrukus turėjo prasidėti šv. Mišios lenkų kalba), bet buvo labai aukšto lygio.

Šventinės apeigos buvo tęsiamos „Vienybės“ klube. Atvykusius dar kartą trumpai pasveikino LLD Suvalkų skyriaus pirmininkė O. Virbylienė ir suteikė žodį kun. Andžejui Opanovskiui, kuris sukalbėjo trumpą maldą ir palaimino maistą. Visiems pasistiprinus, buvo tęsiamas „neoficialusis“ šventinis koncertas. Abu ansambliai padainavo daug skambių patriotinių ir liaudies dainų. Keletą linksmų muzikinių kūrinių atliko „Ančios“ kapela (vad. V. Batvinskas) ir „Sūduvos“ muzikantas Darius Malinauskas.  

Nors šiais metais Vasario 16-ąją šventėme patys suvalkiečiai, bet tikrai nesigailime, malonu buvo artimiau pabendrauti su jaunesniąja Suvalkų lietuvių karta. Jautėsi, ypač vakaronės metu, tas ypatingas kartų ryšys, lyg būtume didžiulė šeima. Ne vienas mūsų senjoras kalbėjo, jog ne veltui jie virš šešiasdešimt metų puoselėjo lietuvybę Suvalkų mieste, kad yra kam perimti veiklą… Jaunimas – tai mūsų ateitis! Šaunuoliai!

Onutė Virbylienė, punskas.pl

O. Virbylienės nuotr.

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia