Tauro apygardos partizanų kelias

1

Šias metais Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partijos Naujosios Vilnios skyriaus eilinio susirinkimo metu nutarta tęsti 2018 metais pradėtą kelionę „Partizanų keliais“.

Patriotinis susitikimas Ožkiniuose

2018-ieji buvo ypatingi ir labai svarbūs visiems lietuviams – Lietuva šventė nepriklausomybės atkūrimo šimtmetį ir Adolfo Ramanausko-Vanago atminimo metus. Todėl TS-LKD Naujosios Vilnios skyriaus pirmininkas Gintautas Mackonis bei narys Algimantas Kalinauskas sumanė surengti žygį „Dzūkijos partizanų keliais“ ir tokiu būdu pagerbti Lietuvą ir jos didvyrį A. Ramanauską, kuris buvo Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio (LLKS) ginkluotojų pajėgų vadas, LLKS Tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaracijos signataras, LLKS Tarybos prezidiumo pirmininko pirmasis pavaduotojas, nuo 1953 m. – aukščiausiasis LLKS ir dėl nepriklausomybės kovojančios Lietuvos pareigūnas, brigados generolas. Lankymo maršrutą G. Mackonis pasiūlė paruošti A. Kalinauskui, kuris dabar yra vilnietis, bet kilęs iš Dzūkijos, gyvenęs Lenkijoje, Pelelių kaime. Kelionės maršrutą sudaryti jam padėjo Adolfo Ramanausko-Vanago dukra Auksutė Ramanauskaitė-Skokauskienė. Į žygį susirinko apie 20 žmonių, kurie per dvi dienas aplankė daug svarbių, istorinių vietų, susijusių su partizanų veikla. Pernai keliautojai aplankė Lietuvos partizanų ryšininko Juozo Jakavonio-Tigro sodyboje atstatytą Dainavos partizanų vado A. Ramanausko-Vanago vadavietės bunkerį ir kitas partizanų slėptuves. Buvo nuvykę į Perloją, Alytų, Miroslavą, Lazdijus… Visur padėjo gėlių ir uždegė atminimo žvakeles. Nakvynei apsistojo Jotvingių ir prūsų gyvenvietėje Ožkiniuose. Kitą dieną pasuko Šlynakiemio link aplankyti Lietuvos partizanų Jurgio Krikščiūno-Rimvydo ir Vytauto Prabulio-Žaibo žuvimo vietos. Grįždami užsuko į garsaus partizano Juozo Lukšos-Daumanto gimtinę, aplankė Veiverių krašto istorijos muziejų ir Punios šilo bunkerį.

Prie paminklo Lietuvos partizanų J. Krikščiūno-Rimvydo ir V. Prabulio-Žaibo žuvimo vietoje Šlynakiemyje

Šiais metais lankyti pasirinkta Tauro apygarda. Maršrutą vėl parengė A. Kalinauskas, pasikonsultavęs su A. Ramanauskaite-Skokauskiene. Į patriotinę kelionę rugpjūčio 24 d. rytą išsiruošė 11 žmonių grupė: TS-LKD Naujosios Vilnios skyriaus pirmininkas Gintautas Mackonis (Lietuvos šaulių sąjungos narys), jo pavaduotojas Justinas Gaulė su sūneliu Danieliumi ir šio skyriaus nariai – Algimantas Kalinauskas, Stasė Gedminienė, Giedrė Rakauskienė su vyru Henriku; Lietuvos šaulių sąjungai priklausanti Orinta Atkočiūnatė; TS-LKD Vilniaus rajono skyriaus pirmininkas doc. dr. Gediminas Kazėnas (kitos jo einamos pareigos: Lietuvių švietimo draugijos „Rytas“ valdybos narys, Vilniaus rajono Putiniškių bendruomenės pirmininkas, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narys, Centro dešinės frakcijos seniūnas, Mykolo Romerio universiteto dėstytojas), narys Petras Kazėnas; TS-LKD Šeškinės skyriaus narė, Lietuvos šaulių sąjungai priklausanti Inga Peslekaitė. Grupės sąstatas buvo gana įvairus visais atžvilgiais. Nors dalyviai buvo trijų amžiaus kartų atstovai, įvairių profesijų, pagrindinai priklausantys TS-LKD ir Lietuvos šaulių sąjungai, tačiau visų tikslas buvo vienas – pagerbti žuvusius Lietuvos partizanus. Jie keliavo automobiliais, papuoštais lietuviška atributika, turėjo dvi dideles Lietuvos vėliavas ir daug mažyčių vėliavėlių. Prie paminklų padėdavo gėlių, simbolizuojančių Lietuvos vėliavą, uždegdavo atminimo žvakeles, užrišdavo trispalvę juostelę. Norėdami geriau įsiminti aplankytas vietas, visur fotografavosi. Pirmą kelionės dieną pagerbė Jiezno, Prienų krašto ir Skersabalio kaimo bei kitose vietovėse žuvusius partizanus. Marijampolėje aplankė Tauro apygardos partizanų ir tremties muziejų, kuriame esama daug išsamios informacijos apie apygardos įkūrimą, apie šio krašto partizanus ir jų kovas.

Prie J. Jakimavičiaus pastatyto kryžiaus Lietuvos partizanų J. Krikščiūno-Rimvydo ir V. Prabulio-Žaibo žuvimo vietoje Šlynakiemyje

Nakvynei ir šiais metais apsistojo Jotvingių ir prūsų gyvenvietėje Ožkiniuose. Į patriotinę vakaronę atvyko Marijampolės literatų klubo „Sietynas“ pirmininkas Ričardas Jurgelevičius su Danute Preišegolavičiene, Rita ir Artūru Volteraičiais bei Janina Martinaitiene. Dalyvavo taip pat LLD Suvalkų skyriaus pirmininkė Onutė Virbylienė. Petras Lukoševičiaus, gyvenvietės savininkas, parodė svečiams neseniai pastatytą bunkerį ir visą savo valdą. Vėliau prie degančio laužo vyko graži patriotinė vakaronė su eilėmis ir partizanų dainomis.

Lietuvos partizanų J. Krikščiūno-Rimvydo ir V. Prabulio-Žaibo simbolinis kapas Suvalkų kapinėse

Antrą dieną vilniečiai aplankė Lietuvos partizanų Jurgio Krikščiūno-Rimvydo ir Vytauto Prabulio-Žaibo žuvimo vietą Šlynakiemyje, o vėliau Suvalkų kapinėse simbolinį jų kapą, pastatytą 1991 metais. Suvalkų lietuviai neabejoja, kad netoliese iš tikrųjų yra palaidoti Lietuvos didvyriai. Kelionė Lietuvos partizanų kovų ir žūties vietomis užbaigta LLD Suvalkų skyriaus būstinėje – „Vienybės“ klube. Visi bendražygiai vienbalsiai pripažino, kad savaitgalį praleido labai prasmingai ir turiningai. Prisiminimui I. Peslekaitė įteikė visiems trispalves juosteles-apyrankes, kurias nupynė kelionės metu. Gal čia kelionių simbolis? Pernai visi žygeiviai taip pat gavo nuo Ingos tokią dovanėlę.

Susitikimas „Vienybės“ klube

Pabaigai pacituosiu Partizanų maldą:

„Dieve, kurs leidai tautas ir įdiegei joms laisvės troškimą, grąžink, prašome, ir mūsų Tėvynei Lietuvai laisvės dienas!

Tegul tie bandymai, kuriuos Tu skyrei mūsų tautai, nebūna jos pražūčiai, bet greitesniam jos prisikėlimui, didesnei jos dvasinei gerovei, laimink, Viešpatie, tuos, kurie priversti buvo palikti savo tėviškes bei gimtąjį kraštą. Duok jiems jėgų pakelti sunkią jų naštą. Padaryk, kad visi liktų ištikimi Tau, Viešpatie, ir savo Tėvynei. Siųsk išminties ir stiprybės tiems, kurie dirba mūsų tautai ir aukojasi dėl jos. Padėk jiems savo tėviška globa ir meile. Stiprink dėl Tavo vardo ir tautos kenčiančius. Guosk liūdinčius ir sužeistuosius. amžiną šviesą suteik, Viešpatie, tiems, kurie žuvę už Tėvynę Lietuvą.

Švenčiausioji Mergele Marija, Aušros Vartų gailestingumo Motina! Pavesk savo dieviškajam Sūnui Jėzui Kristui mūsų Lietuvą, kuri taip nuoširdžiai myli ir garbina Tave. Neleisk, kad Tavo sūnaus vardas būtų išrautas iš lietuvių širdies.

Šventasis Kazimierai, Lietuvos Globėjau! Vadovauk mūsų kovai dėl laisvės, kaip kitados vadovavai mūsų tautai stebuklingu būdu.

Stiprink, Viešpatie, kiekvieną lietuvį, kad visi liktų ištikimi tau, Viešpatie, ir savo Tėvynei. To prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.“

Partizanų maldavimai buvo išklausyti. Lietuva laisva. Tebūna amžina garbė žuvusiems už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę!

Onutė Virbylienė, punskas.pl

O. Virbylienės nuotr.

Ankstesnis straipsnisJėzaus Kristaus, Dovydo Sūnaus, Abraomo sūnaus, kilmės knyga
Kitas straipsnisNaujus mokslo metus pradės daugiau profesinio mokymo įstaigų mokinių nei pernai

1 KOMENTARAS

  1. Pagarba Naujosios Vilnios lietuviams,ypač kilusiam iš Punsko krašto tautiečiui Algimantui, už garbingos istorinės atminties sklaidą aplankant Dzūkijos partizanų kelius ir takus. Gaila tik tai,kad priklauso žiauriai sulibėralėjusiai Gabrieliaus partijai.

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia