Punske posėdžiavo LLB taryba

0

2022 m. gruodžio 4 d. Punsko Dariaus ir Girėno mokyklos svetainėje vyko Lenkijos lietuvių bendruomenės (LLB) tarybos posėdis. Atvykusius svečius ir tarybos narius pasveikino LLB Tarybos prezidiumo pirmininkas Sigitas Birgelis. Susirinkusieji sugiedojo Lietuvos himną bei minute tylos pagerbė LLB garbės nario prelato Edmundo Putrimo atminimą. Apie prelatą, jo gyvenimą ir nuveiktus darbus kalbėjo dr. Bronius Makauskas.

Apie prelatą Edmundą Putrimą kalbėjo dr. Bronius Makauskas

Meno programą apie poetą Vincą Mykolaitį-Putiną parodė Suvalkų lietuvių grupė „Sūduva“ (vadovė Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė). Programa labai įdomi ir puikiai paruošta. Manau, kad reikėtų ją parodyti mūsų krašto lietuviškų mokyklų mokiniams.

Meno programa apie Vincą Mykolaitį-Putiną

Lietuvos konsulato Seinuose vadovas Genadijus Mackelis kalbėjo Lietuvos pagalbos užsienyje gyvenančių lietuvių švietimui ir kultūrai klausimu, paminėjo Globalios Lietuvos reikšmę, tikslus ir užduotis, pabrėžė, kad Lenkijos lietuviai, turintys Lietuvos pilietybę, turėtų aktyviau dalyvauti LR Seimo rinkimuose ir referendumuose.

Kalba Lietuvos konsulato Seinuose vadovas Genadijus Mackelis

LLB valdybos pirmininkė Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė papasakojo apie valdybos veiklą. Šiuo metu valdybą sudaro: Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė (pirmininkė), Aidis Staskevičius (pirmininkės pavaduotojas), Petras Maksimavičius (pirmininkės pavaduotojas), Alicija Kraužlytė (sekretorė), Rita Vainaitė (narė), Justas Bliūdžius (narys), Alius Kliučinskas (narys).

Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė kalbėjo apie svarbesnius Lenkijos lietuvių gyvenimo aspektus

Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė kalbėjo apie svarbesnius Lenkijos lietuvių gyvenimo aspektus, nuveiktus darbus, etninių žemių lietuvių šventes, jubiliejus ir kt. Pirmininkė pabrėžė, kad yra daug neišspręstų problemų, susijusių su kultūros ir istorijos paveldu, kaip antai paminklų Berznyko kapinėse ar buvusių Seinų kunigų seminarijos rūmų, kuriuose vietos lenkai siekia įkurti vadinamųjų „kresų“ muziejų, klausimai.

Apie lietuvių švietimo ir kultūros centro steigimą Suvalkuose kalbėjo LLB valdybos vicepirmininkas Petras Maksimavičius

Apie lietuvių švietimo ir kultūros centro steigimą Suvalkuose kalbėjo LLB valdybos vicepirmininkas Petras Maksimavičius. Pasak jo, šis reikalas juda pirmyn ir turėtų būti sprendžiamas artimiausiu metu. LLB valdybos vicepirmininkas pabrėžė, kad Lenkija neprisideda prie šio centro steigimo. Jis priminė, jog 2021 m. rugsėjo 27 d. atsakyme į LLB raštą Lenkijos užsienio reikalų ministerija pažymėjo, kad Lenkijos valstybė šalyje gyvenantiems lietuviams užtikrina europinius švietimo standartus. Tuo pačiu pabrėžė, kad tenkindama naujus prašymus (matyt, turima omenyje lietuvišką mokyklą Suvalkuose) tik didintų disproporcijas tarp to, ką Lenkija užtikrina lietuvių tautinei mažumai, ir to, kaip nepaisoma Lietuvos lenkų teisių. Paragino Lenkijos lietuvius kiekviena proga priminti Lietuvos valdžiai, kaip svarbu paisyti dvišalių sutarčių ir tarptautinių įsipareigojimų.

Aidis Staskevičius papasakojo apie PLB ir LR Seimo komisiją ir jos darbus

PLB ir LR Seimo komisijos narys, Lietuvos etninių žemių lietuvių bendruomenės atstovas Aidis Staskevičius papasakojo apie komisiją ir jos darbus. Komisijos posėdžiuose yra svarstomi aktualiausi Lietuvos diasporos politikos klausimai, analizuojama, kaip valstybė gali stiprinti diasporos organizacijas. Šiuo metu Lietuvos vyriausybės diasporos politikos prioritetai – tai lituanistinio švietimo plėtra ir užsienio lietuvių pilietiškumo ugdymas. Komisijos posėdžiuose diskutuojama dėl diasporos dalyvavimo rinkimuose ir referendumuose.

Lenkijos lietuvių jaunimo sąjungos (LLJS) pirmininkė Ingrida Vaznelytė papasakojo apie Pasaulio lietuvių jaunimo kongresą

Lenkijos lietuvių jaunimo sąjungos (LLJS) pirmininkė Ingrida Vaznelytė papasakojo apie Pasaulio lietuvių jaunimo kongresą, vykusį 2021 ir 2022 m. etninėse lietuvių žemėse – Punske ir jo apylinkėse. Pernai dėl koronaviruso pandemijos delegatų suvažiavimas vyko nuotoliniu būdu (internetu). Nuotoliniu būdu buvo pakeisti įstatai ir išrinkta nauja valdyba. Šių metų liepos 21–26 dienomis Punsko–Seinų–Suvalkų krašte ir Varšuvoje surengta Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso kultūrinė dalis „Ateitį kuria tradicija“. Pasaulio lietuvių jaunimo delegatai keturias dienas praleido šiame krašte, dalyvavo įvairiose diskusijose ir kultūriniuose renginiuose. Kultūrinės dalies atidaryme Punske dalyvavo LR prezidentas Gitanas Nausėda.

LLB tarybos posėdžiui baigiantis tarybos nariai ilgai diskutavo svarbiais mūsų krašto lietuvių reikalais.

sb, punskas.pl

Ankstesnis straipsnisSigitas Birgelis. Eglinės piliakalnis – didingas jotvingių praeities reliktas (1 dalis)
Kitas straipsnisSkelbiamos varžytuvės užsienio lietuvių lituanistinio švietimo ir sporto projektams

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia