16.3 C
Puńsk
2024/07/18

Prof. Stanislovas Sajauskas. Lietuvos numizmatikos tyrimai. XIV a.

0
Prof. Stanislovo Sajausko pranešimas, skaitytas per TERRA JATWEZENORUM konferenciją 2022 m. gruodžio 10 d. Punske. sb, punskas.pl

Kastulė Jakubauskaitė-Kabronska

0
Konstancija (dar vadinama Kastule arba Koste) Jakubauskaitė gimė Agurkių kaime, iš kur kilęs jos tėtis Petras Jakubauskas. Motina Ona Mačiulskaitė gimusi Taurusiškėje, dirbusi kambarine...

„Suvalkiečiui“ 30 metų (2 d.)

0
Šių metų gegužės 5 dieną Suvalkų lietuvių leidiniui „SUVALKIETIS“ sukako 30 metų. Leidinio sumanytoją ir redaktorių kalbina Rimantė Pauliukaitytė. sb, punskas.pl

Iš Vidugirių kaimo istorijos (1 d.)

1
Punsko „Aušros“ leidykloje pasirodė Vidugirių monografija. Joje pristatoma kaimo istorija, švietimas, kultūra, aprašomi gyventojai. Apie Vidugirių istoriją pasakoja iš šio kaimo kilęs Punsko valsčiaus viršaitis Vytautas Liškauskas. Jį kalbina...

Paroda ,,Užmiršti jotvingių kariai“ _ 3 dalis

0
Gynybinių tvirtovių fortifikacijos IX–XI a. (vikingų laikotarpiu) su jotvingių gynybinėmis tvirtovėmis susietos buvo šalia jų esančios gyvenvietės. Jų dydis buvo įvairus, tačiau dažniausiai gyvenvietės būdavo...

Senosios mūsų krašto kaimų kapinaitės

0
Mūsų kaimuose nemažai yra apleistų, užmirštų kaimo kapinaičių. Prieš kelis šimtus metų jose žmonės laidodavo savo mirusiuosius. Daugelis kaimo kapinaičių liko užmirštos, niekieno neprižiūrimos,...

Išgyvenau sovietų lagerių pragarą. Omsko lageriuose

0
Nedaug yra žmonių, kurie savo akimis regėjo ir mums galėtų papasakoti apie sovietų sukurtą lagerių pragarą, kur daug lengviau buvo mirti nei išlikti gyvam. Vienas iš...

Paulius Birgelis. Punsko valsčiaus ekonominė ir socialinė padėtis tarpukaryje (3/3)

0
Lėšų kultūrinių veiklų plėtrai trūkumas nemaža dalimi galėjo būti paveiktas Punsko valsčiaus įsiskolinimo Seinų apskrities valdybai. Šiai, pavyzdžiui, tekdavo...

Kelionė po Sūduvos dvarus. Šiaudiniškiai

0
Niekada nebuvau Šiaudiniškiuose ir, jei ne lenkų keliautoja po Rytų Europos kraštus Katažina Venglicka (Katarzyna Węglicka) ir kelionės su ja lankant Sūduvos dvarus, turbūt...

Kun. Juozas Montvila: „Neaiškiais laikais malda turėtų būti gelbėjimosi valtis“ (2)

0
Tęsiame pasakojimą apie kunigą Juozą Montvilą, kurio 110-ąsias mirties metines minime. Caro valdžios sprendimu J. Montvila Seinuose negalėjo laikyti šv. Mišių nei patarnauti tikintiesiems. Kunigas...

Dievo rykštė ir malonė

1
Prof. dr. BRONIAUS MAKAUSKO pranešimas, skaitytas 2023 m. lapkričio 12 dieną Seinuose per šv. Mišių grąžinimo į Seinų baziliką 40-mečio minėjimą. sb, punskas.pl
Skip to content