21.6 C
Puńsk
2024/07/23

Trys masiniai gyventojų iškeldinimai

0
Pirmasis masinis Suvalkų krašto lietuvių iškeldinimas vyko 1941 m. ankstyvą pavasarį. Per du mėnesius perkelta į Sovietų Lietuvą maždaug pusė Suvalkų krašto lietuvių. Nuo...

Apie priverstinį Suvalkų krašto lietuvių iškeldinimą (1 dalis)

0
80 metų skiria mus nuo priverstinio Suvalkų krašto lietuvių iškeldinimo į rusų okupuotą Lietuvą. Per du mėnesius buvo iškeldinta didelė dalis šio krašto lietuvių...

Išgyvenau sovietų lagerių pragarą. Bado streikas

0
Nedaug yra žmonių, kurie savo akimis regėjo ir mums galėtų papasakoti apie sovietų sukurtą lagerių pragarą, kur daug lengviau buvo mirti nei išlikti gyvam....

Lietuviškų ansamblių sąskrydžiai. Laukti reikėjo 20 metų (4)

0
Tęsiame pasakojimą apie lietuviškų ansamblių sąskrydžius. Pirmas sąskrydis vyko 1939 m., antro prisėjo laukti 20 metų. Pasibaigus Antrajam pasauliniam karui, Suvalkų krašto lietuvių padėtis...

Lietuviškų ansamblių sąskrydžiai (3). Reikšmingas pasirodymas

0
Tęsiame pasakojimą apie Suvalkų krašte vykstantį lietuviškų ansamblių sąskrydį. Jis yra pats seniausias ir didžiausias Suvalkų krašte vykstantis kultūrinis lietuvių renginys. Po 1920 m., kai...

Lietuvių chartijai 70 metų

0
Prieš 70 metų, 1949 m. birželio 14 d., Augsburge Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas pasirašė Lietuvių chartiją, kurioje išreikšti lietuvių išeivijos tautinio solidarumo principai. Lietuvių chartija pabrėžė...

Motiejus Agurkis iš Ožkinių (3 dalis)

0
Agnė Karčiauskaitė-Jankauskienė, punskas.pl Motiejaus Agurkio laiškai šeimai iš Lomžos kalėjimo* Lomža, 19.V.1935 m. Brangioji Birute, Žinia, kurią man atsiuntei paskutiniame laiške, sužadino manyje didelį gailestį, kokio nesitikėjau. Ilgesnį...

Algimantas Daugirdas. Juozapas Godlevskis – karų ir sukilimų dalyvis

0
Skaityta Vytauto Didžiojo universiteto organizuotoje konferencijoje, skirtoje paminėti J. Godlevskio 250-ąsias gimimo metines, 2023 09 16 Parengė Rita Pauliukaitienė, punskas.pl Nuotraukose: J. Godlevskio rūmai Aukštojoje Fredoje,...

Simono Daukanto pamokos

0
Dr. Dariaus Kuolio pranešimas, skaitytas lapkričio 18 d. Seinų „Lietuvių namuose” per Lenkijos lietuvių mokytojų konferenciją. sb, punskas.pl

„LKB KRONIKOS“ LEIDĖJA – GERARDA ELENA ŠIULIAUSKAITĖ MINĖJO 90 METŲ JUBILIEJŲ

0
2022 metų gruodžio 30 d. savo garbingą 90 metų gyvenimo sukaktį minėjo ses. Gerarda Elena Šiuliauskaitė SJE – viena iš pagrindinių „Lietuvos Katalikų Bažnyčios...

Viktorui Murauskui atminti (2/3)

0
2023 metų lapkričio 13 dieną į amžinybę iškeliavo garbus Punsko krašto visuomenininkas, nuostabus dainininkas ir žmogus Viktoras Murauskas iš Vaiponios. Viktoras gimė 1936 m. kovo...

Kaimų tuštėjimo metas. Viktorui Murauskui atminti

0
2023 metų lapkričio 13 dieną į amžinybę iškeliavo garbus Punsko krašto visuomenininkas, nuostabus dainininkas ir žmogus Viktoras Murauskas iš Vaiponios. Viktoras gimė 1936 m. kovo...
Skip to content