25.6 C
Puńsk
2024/07/12

Mylėk Viešpatį, savo Dievą ir savo artimą kaip save patį 

sb, punskas.pl ✠ Iš šventosios Evangelijos pagal Matą Anuo metu fariziejai, girdėdami, kad Jėzus privertęs nutilti sadukiejus, susirinko draugėn, ir vienas iš jų, Įstatymo mokytojas, mėgindamas jį,...

Atiduokite, kas ciesoriaus – ciesoriui, o kas Dievo – Dievui 

sb, punskas.pl ✠ Iš šventosios Evangelijos pagal Matą Anuo metu fariziejai pasitraukė ir tarėsi, kaip Jėzų sugauti kalboje. Jie nusiuntė pas jį savo mokinių kartu su Erodo...

Ką tik rasite, kvieskite į vestuves 

sb, punskas.pl ✠ Iš šventosios Evangelijos pagal Matą Anuo metu Jėzus vėl ėmė kalbėti palyginimais aukštiesiems kunigams ir tautos seniūnams, sakydamas:  „Su Dangaus karalyste yra panašiai kaip su...

Jis išnuomos vynuogyną kitiems vynininkams 

sb, punskas.pl ✠ Iš šventosios Evangelijos pagal Matą. Anuo metu Jėzus kalbėjo aukštiesiems kunigams ir tautos seniūnams:  „Pasiklausykite kito palyginimo. Buvo šeimininkas, kuris įveisė vynuogyną, sumūrijo aptvarą, įrengė spaustuvą,...

Muitininkai ir ištvirkėlės greičiau už jus pateks į Dievo karalystę  

sb, punskas.pl ✠ Iš šventosios Evangelijos pagal Matą. Mt 21, 28–32 Anuo metu Jėzus bylojo aukštiesiems kunigams ir tautos seniūnams:  „Kaip jūs manote? Vienas žmogus turėjo du sūnus. Kartą...

Ar todėl tu šnairuoji, kad aš geras? 

sb, punskas.pl ✠ Iš šventosios Evangelijos pagal Matą. Anuo metu Jėzus pasakė savo mokiniams tokį palyginimą:  „Su dangaus karalyste yra panašiai kaip su šeimininku, kuris anksti rytą išėjo...

Jeigu jis tavęs paklausys, tu būsi laimėjęs savo brolį

sb, punskas.pl ✠ Iš šventosios Evangelijos pagal Matą. Anuo metu Jėzus pasakė savo mokiniams:  „Jei tavo brolis tau nusikalstų, eik ir bark jį prie keturių akių. Jeigu jis...

Jei kas nori eiti paskui mane, teišsižada pats savęs

sb, punskas.pl ✠ Iš šventosios Evangelijos pagal Matą. Anuo metu Jėzus pradėjo aiškinti savo mokiniams turįs eiti į Jeruzalę ir daug iškentėti nuo seniūnų, aukštų jų kunigų...

Tu esi Petras, tau duosiu dangaus karalystės raktus

sb, punskas.pl ✠ Iš šventosios Evangelijos pagal Matą. Mt 16, 13–20 Anuo metu, atėjęs į Pilypo Cezarėjos apylinkes, Jėzus paklausė mokinius: „Kuo žmonės laiko Žmogaus Sūnų?“  Jie atsakė: „Vieni...

ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ĖMIMAS Į DANGŲ (Žolinė)

sb, punskas.pl Evangelija (Lk 1, 39–56)     Anomis dienomis Marija susiruošusi skubiai iškeliavo į Judėjos kalnyno miestą. Ji nuėjo į Zacharijo namus ir pasveikino Elzbietą.    Vos...

Liepk man ateiti pas tave vandeniu

sb, punskas.pl ✠ Iš šventosios Evangelijos pagal Matą. Kai minia buvo pasotinta, Jėzus iškart liepė mokiniams sėstis į valtį ir pirma jo irtis į kitą krantą, kol...

KRISTAUS ATSIMAINYMAS

sb, punskas.pl Evangelija (Mt 17, 1–9)      Jėzus pasiėmė su savimi Petrą, Jokūbą ir jo brolį Joną ir užsivedė juos nuošaliai į aukštą kalną. Ten jis atsimainė...
Skip to content