Marijampolės literatų klubo ,,Sietynas“ jubiliejus

0

Jau nebe pirmus metus Lenkijos lietuvių draugijos Suvalkų skyrius bendrauja su Marijampolės literatų klubu ,,Sietynas“. Labai aktyvus yra šio klubo pirmininkas Ričardas Jurgelevičius, kuris su Danute Preišegolavičiene dainuoja Suvalkų ansamblyje ,,Ančia“. Jis ne tik dainuoja, bet ir daug materialiai padėjo mūsų skyriui.

Pagal ,,Dabartinės lietuvių kalbos žodyną“ žodžio „sietynas” reikšmė yra tokia: 1. žvaigždžių spiečius Tauro žvaigždyne, 2. kabantis šakotas šviestuvas (lenk. żyrandol).

Marijampolės literatų klubo ,,Sietynas“ pirmininkas Ričardas Jurgelevičius
Marijampolės literatų klubo ,,Sietynas“ pirmininkas Ričardas Jurgelevičius

R. Jurgelevičiaus kvietimu 2019 04 13 (šeštadienį) ,,Ančia“ dalyvavo ,,Sietyno“ poezijos mėgėjų susitikime, vykusiame Marijampolės Šv. Mykolo Arkangelo parapijos salėje, į kurią susirinko daug žmonių. Pradžioje visus atvykusius pasveikino R. Jurgelevičius, kuris priminė ,,Sietyno“ draugijos, o paskui klubo istoriją. Marijampolės literatų klubas ,,Sietynas“ įsikūrė 1999 m. balandžio 8 d. Jis buria įvairaus amžiaus, išsilavinimo ir skirtingo kūrybinio produktyvumo profesijų bei meninio lygio poetus ir prozininkus. Tai buvo jau trečios ,,Sietyno“ įkurtuvės. Per šį susitikimą paminėtas jo gyvavimo dvidešimtmetis.

DSC06940

Lenkijos lietuvių draugijos Suvalkų skyriaus pirmininkė Onutė Virbylienė skaito Kazimiero Baranausko eilėraštį ,,Sveikinimai“

Pirmą kartą draugija ,,Sietynas“ įsikūrė dar lietuviškos spaudos draudimo laikais. 1894–1897 m. veikė slapta Užnemunėje lietuvių valstiečių spaudos platintojų ir rėmėjų draugija. Joje buvo 8 kuopelės, kurioms iš viso priklausė apie 70 žmonių. Centras veikė Marijampolėje. Draugijos nariai platino draudžiamą lietuvišką spaudą (daugiausia ,,Varpą“, ,,Ūkininką“, ,,Vienybę lietuvininkų“), rinko tautosaką, palaikė ryšius su ,,Varpo“ leidėjais. Tarp draugijos narių buvo ir knygnešių. Draugijos pirmininkais buvo Vincas Šlekys ir Juozas Bliūdžius (nuo 1896 m. lapkričio mėn.). Iždininkas – Vincas Bielskus. 1897 m. draugijos veiklą susekė Vilkaviškio apskrities žandarų viršininkas Andrejus Vonsiackis. 1899 m. vasario 15 d. caro paliepimu 26 knygnešiai buvo nuteisti kalėti ir ištremti. Po represijų draugija savo veiklą nutraukė.

Antrą kartą, po lietuviškos spaudos draudimo panaikinimo, 1913 m. draugiją legaliai įkūrė pedagogas ir chorvedys Albinas Lešmanta. Joje užsiimta kultūrine veikla, kuri vėl buvo nutraukta Pirmojo pasaulinio karo metu. Draugija atliko neįkainojamą švietėjišką darbą: platino draudžiamą literatūrą, ugdė patriotizmą, ragino priešintis carizmo vykdomai politikai.

DSC06944

Marijampolės literatų klubo ,,Sietynas“ atstovai. Kairėje klubo pirmininkas Ričardas Jurgelevičius

Sugiedojus klubo ,,Sietynas“ himną, kurio žodžius parašė R. Jurgelevičius, tylos minute buvo pagerbti klubo nariai, iškeliavę į amžinybę. Uždegtos trys geltonos, žalios ir raudonos spalvos žvakės. Kai kuriems klubo nariams R. Jurgelevičius įteikė Marijampolės savivaldybės padėkos raštus.

Vėliau žodį tarė verslininkas, istorikas, kultūros ir švietimo veikėjas, keleto knygų apie Marijampolės kraštą autorius Kęstutis Subačius, kuris prisidėjo prie miesto tvarkymo. Jis pasisakė apie gėrį ir blogį. Anot jo, kalba yra dvasios protas. Pasidžiaugė, kad klubas pasirinko pavadinimą ,,Sietynas“, kuriam padovanojo ,,XXVII knygos mėgėjų metraščio“ VI tomą (knygą parašė redakcinė kolegija; jos sudarytoja Dalia Poškienė), o Suvalkų ansambliui ,,Ančia“ paties parašytą knygą ,,Marijampolės miestas. Priešistorė, miesto ištakos, istorija, mintys, kūrėjai“.

DSC06951

Savo eilėraštį skaito seniausias susitikimo dalyvis, marijampolietis, didelis Suvalkų lietuvių bičiulis Jeronimas Šalčiūnas. Šalia jo stovi žmona Irena, o toliau Ričardas Jurgelevičius.

Po to ansamblis ,,Ančia“, vadovaujamas Vytauto Batvinsko, sudainavo šias dainas: ,,Einu per žemę“, ,,Jūra“, ,,Baltas paukštis“, ,,Baltų beržų kalva“. Meninės programos metu Lenkijos lietuvių draugijos Suvalkų skyriaus pirmininkė Onutė Virbylienė perskaitė Kazimiero Baranausko eilėraštį ,,Sveikinimai“ ir įteikė jį R. Jurgelevičiui. Pranas Sovulis perskaitė savo kūrybos eilėraštį apie Marijampolę ,,Mįslingas miestas“, o Genovaitė Pečiulytė pačios parašytą ,,Karalius Mindaugas“.

Iš įvairių Lietuvos vietovių atvykę literatų klubų atstovai ir klubams nepriklausantys asmenys pasidalino savo eilėmis:

● Marijampolės klubas ,,Sietynas“,

● Garbingo amžiaus marijampolietis, Suvalkų lietuvių bičiulis Jeronimas Šalčiūnas,

● Raseinių literatų klubas ,,Dubysa“,

● Elektrėnų literatų klubas ,,Strėva“,

● Kalvarijos literatų klubas ,,Rasa“,

● Alytaus rajono literatų klubas ,,Tėkmė“,

● Vilkaviškio literatų klubas ,,Seklyčia“ ir kiti.

            ,,Tėkmės“ klubo narė Ramutė Biesevičienė atliko dainą pagal savo kūrybos eiles. Visi klubų atstovai įteikė R. Jurgelevičiui dovanų. Renginio metu ekrane buvo rodomos nuotraukos ir filmai iš poezijos mėgėjų susitikimų Lietuvoje ir Suvalkuose.

DSC06970

Scenoje dainuoja Lenkijos lietuvių draugijos Suvalkų skyriaus ansamblis ,,Ančia“. Iš kairės: Teresė Uzdilaitė, Elena Vasilčyk, Birutė Mockun, Julija Čėplienė, Ričardas Jurgelevičius, Teklė Gibavičienė, Genovaitė Pečiulytė, Pranas Sovulis, Gražina Kajackienė, Kostas Jurkiūnas, Danutė Preišegolavičienė, Vytautas Batvinskas (vadovas), Adelė Jalauskienė, Vanda Račienė, Onutė Virbylienė

            Pabaigoje R. Jurgelevičius visiems padėkojo už dalyvavimą susitikime. Jis labai gerai vedė susitikimą. Visi sudainavo dainą ,,Kur gimėm, kur augom“. Paskui svečiai dalinosi vaišėmis.

Renginys truko apie dvi su puse valandos, buvo gerai organizuotas.

DSC07014

Prie akmens skulptūros ,,Kai sirpsta vyšnios Suvalkijoj“ Iš kairės: Teresė Uzdilaitė (pritūpusi), Genovaitė Pečiulytė, Vytautas Batvinskas, Elena Vasilčyk (pritūpusi), Birutė Mockun, Teklė Gibavičienė, Julija Čėplienė, Pranas Sovulis, Kostas Jurkiūnas, Onutė Virbylienė, Gražina Kajackienė

Po renginio mūsų ansambliečiai trumpai pasivaikščiojo po miestą. Pabuvojome Poezijos parke, kur trumpai sustojome prie paminklinio akmens, skirto Suvalkijos vyšnioms bei maestro Vytautui Kernagiui atminti. Taip pat aplankėme miesto centrą, kuriame stovi beveik 20 metrų aukščio ir 300 tonų sveriantis monumentas ,,Tautai, Kalbai. Lietuvos vardo tūkstantmečiui paminėti 1009–2009“, simbolizuojantis lietuvių tautos siekius, kovą dėl tautos ir kalbos išlikimo. Ant vienos jo sienos parašyti tokie kunigo, humanisto, kontrreformacijos veikėjo, vieno lietuvių raštijos kūrėjų, didžiausio kovotojo dėl gimtosios kalbos teisių XVI a. Mikalojaus Daukšos žodžiai: ,,Kalba yra bendras meilės ryšys, vienybės motina, pilietiškumo tėvas, valstybės sargas“. Reikia pasakyti, kad parkas ir miesto centras labai gražiai renovuotas ir paliko malonų įspūdį.

Lenkijos lietuvių draugijos Suvalkų skyriaus ansamblis ,,Ančia“ labai dėkoja Ričardui Jurgelevičiui už kvietimą dalyvauti renginyje.

Kupini gerų įspūdžių laimingai grįžome namo.

 Kostas Leončikas, punskas.pl

 Nuotraukos Kosto Leončiko 

Ankstesnis straipsnisBalstogėje atnaujinta Lenkijos lietuvių draugijos (LLD) skyriaus veikla
Kitas straipsnisIšeivijos balsas į Lietuvą neina?

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia