Vienybės poezijos šventė

0

Spalio 18 dieną vyko Suvalkų lietuvių Vienybės poezijos šventė. Renginys tradiciškai prasidėjo lietuviškomis pamaldomis Suvalkų Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje. Šv. Mišias atnašavo Pavluvkos parapijos klebonas kun. Andžejus Opanovskis (Andrzej Opanowski). Jau antrą kartą su suvalkiečiais meldėsi ir LR konsulato Seinuose vadovas ambasadorius Remigijus Motuzas su žmona Laimute.

Suvalkiečių poezijos šventė kasmet vyksta vis kitoje vietoje. Jau buvo organizuota Uosinės ir Eglinės piliakalnių papėdėse, Turtulyje bei kitur. Žinoma, daug kartų ji vyko pačiuose Suvalkuose. Šiais metais nutarėme su poezija aplankyti Punską.

17 val. Punsko restorano „Rūta“ pokylių salėje susibūrė graži poezijos ir dainos bičiulių grupė. Svečius pasitiko Suvalkų kapela (vad. Vytautas Batvinskas) linksmu senovišku valsu. LLD Suvalkų skyriaus pirmininkė Onutė Virbylienė širdingai pasveikino ambasadorių Remigijų Motuzą su žmona Laimute, vokalinę grupę „Intro“ iš Seinų, kuriai vadovauja Juozas Pileckas, bei visus susirinkusius. Trumpai apibūdinusi renginio programą, ji pasidžiaugė, kad nors negausiai, bet susirinko viso Suvalkų trikampio atstovai.

Meninėje vakaro programoje pasirodė visų labai mėgstamas ansamblis „Intro“ iš Seinų. Merginos atliko keletą patriotinių dainų, skirtų tėvynei Lietuvai. Ambasadorius pasidomėjo, iš kur toks grupės pavadinimas. Kadangi pavadinimas suintrigavo ir kitus žiūrovus, todėl ansamblio vadovas Juozas Pileckas trumpai paaiškino jo kilmę: „Grupė susibūrė 2009-ųjų rudenį, o pavadinimas „Intro“ reiškia įžangą, pradžią (lot. viduje, į vidų). Taigi „Intro“ veikia neilgai…“. Susirinkusieji juokaudami pasiūlė keisti pavadinimą, kadangi grupė jau kurį laiką stebina klausytojus aukštu meniniu atliekamų dainų lygiu. Akivaizdu – tai jau ne dainavimo pradžia. Matosi ir vadovo, ir dainininkių didelė meilė muzikai. Grupė dažnai koncertuoja ne tik Seinuose, bet ir kitose Lenkijos bei Lietuvos vietovėse. Grupės repertuaras gana įvairus – ansamblis atlieka ir šiuolaikinę, ir lietuvių liaudies muziką.

Kadangi renginys buvo skirtas poezijai, todėl jos šį vakarą nestigo. Išgirdome pluoštą Suvalkų lietuvių sukurtų eilėraščių. Savo eiles skaitė Genovaitė Pečiulytė, Pranas Sovulis, Jonas Nevulis ir Onutė Virbylienė. Pirmą kartą viešai savo poeziją pristatė Teresė Jonuškienė (lietuvių kalbos mokytoja, dirbanti popietėmis su Suvalkų moksleiviais), kuri, pasirodo, jau senokai pamilusi eiliavimą. Dauguma kūrėjų savo eiles skyrė Suvalkų miestui, kuris šiais metais švenčia 300-ąjį gimtadienį. Suvalkiečiai paskaitė ir savo bičiulių iš Lietuvos kūrybos. Tokiu būdu nors mintimis susijungėme su Alytaus apskrities literatų klubo „Tėkmė“ pirmininke Emilija Lukšyte-Krušiniene, Marijampolės literatų klubo „Sietynas“ pirmininku Ričardu Jurgelevičiumi bei Kalvarijos literatų klubo „Rasa“ pirmininku Šarūnu Sėjūnu. Onutė Virbylienė perskaitė marijampoliečio, mokytojo Jeronimo Šalčiūno eilėraštį „Lietuviško centro kely“, „Suvalkiečio“ redaktoriaus Kazimiero Baranausko neseniai parašytą eilėraštį „Sūduvio giesmė“ ir atsitiktinai pasirinktą Juozo Vaznelio eilėraštį „Jau rytas išaušo“, skirtą prof. Vytautui Landsbergiui. Tik vėliau sužinojome, kad kaip tik spalio 18 dieną profesorius Vytautas Landsbergis šventė savo 88-ąjį gimtadienį. Ačiū Laimutei Motuzevičienei už informaciją.

Programos metu kelis kartus į sceną išėjo renginio šeimininkų ansamblis „Ančia“ (vad. Vytautas Batvinskas), kuris atliko labai įvairių dainų, pradedant labai rimta, patriotine tematika, o baigiant lengva ir linksma.

LLD Suvalkų skyriaus pirmininkė padėkojo visiems dalyviams už atvykimą ir įteikė dovanėles, palinkėjo sėkmingos kloties asmeniniame ir kūrybiniame gyvenime skleidžiant lietuvišką poeziją ir muzikinę kultūrą. LR konsulato vadovas Seinuose ambasadorius Remigijus Motuzas padėkojo suvalkiečiams už aktyvią veiklą lietuvybės labui, pagyrė, kad ir tokiais sunkiais laikais nepasiduoda, nenuleidžia rankų, o aktyviai gyvena. Vienybės poezijos šventės vartus užsklendė Suvalkų kapela linksmu valsiuku.

Ši suvalkiečių poezijos šventė įprastai vyksta gegužės trečiąjį sekmadienį, tačiau dėl šiais metais siaučiančios pandemijos ji buvo nukelta net į šį pusmetį. Renginys buvo vykdomas labai atsargiai, laikantis visų COVID-19 saugumo reikalavimų. Dėl plintančio koronoviruso žiūrovams reikėjo atsinešti užpildytas sveikatos deklaracijas, be to, dėvėti apsaugines veido kaukes, laikytis saugaus atstumo. Nepaisant visų kliūčių, šventė buvo labai vykusi ir turininga. Smagu buvo pabendrauti prie vaišių stalo, arčiau susipažinti su svečiais, kartu padainuoti, o net ir pašokti.

Dėkojame Lenkijos Respublikos vidaus reikalų ir administravimo ministerijai už renginio finansavimą. Ačiū Punsko viršaičiui Vytautui Liškauskui už suteiktą nemokamą transportą, o LLD už visas įdėtas pastangas, kad šis renginys įvyktų.

Onutė Virbylienė, punskas.pl

Renginio akimirkos. Onutės Virbylienės ir Kosto Leončiko nuotr.

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia