A. Šimčikas: Kap iš dangaus balsų išgirsim, kad mums negalima melstis, tai nesimelsim

0

Prieš 40 metų, 1983 m. spalio 16 d., po 37 metų kovų į Seinų baziliką buvo grąžintos lietuviškos pamaldos.

– Kartą mums „nelegaliai“ besimeldžiant Seinų bazilikoje, – pasakoja kovotojas dėl lietuviškų pamaldų Albinas Šimčikas (1912–1992) iš Skarkiškių, – atėjo pas mus Seinų vikaras kun. Zenonas Parakevičius ir sako: „Užeikit į kanceliariją, klebonas kviečia“. Aš, Klevų Leončikas, Burbiškių Gausė ir Bronius Žukauskas nuėjome. Kanceliarijoje sėdi klebonas, o Parakevičius mums skaito laišką, kad Vatikane susirinko kolegija prie Šventojo Sosto, dalyvaujant kard. Casaroli, ir nutarė, kad lietuviams negalima melstis Seinų bazilikoje.

Klebonas atsistojęs mums sako: „To co, panowie, i tego nie starczy?“ (Tai ką, ponai, ir to jums maža). O aš jam atrėžiau: „Klebone, kap iš dangaus balsų išgirsim, kad mums negalima šitoj šventoj bažnyčioj melstis, tai mes nesimelsim.“

sb, punskas.pl

Ankstesnis straipsnisPunsko parapijos skelbimas
Kitas straipsnisPunske vyko III rudeninė šeimų šventė

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia