Punsko parapijos skelbimai

0

Šv. Mišių laikas ir intencijos

(2024 m. birželio 17 d. – 2024 m. birželio 23 d.)

Pirmadienis – birželio 17 d.             

18.00 val. –  Adelę (8 m.), Joną (6 m.) Krakauskus

19.00 val. – Dievo palaimos Taurusiškių kaimo ūkyje ir už mirusius (Vidugirių koplyčioje)

Antradienis – birželio 18 d.                                                                                                                                   

18.00 val. –

Trečiadienis – birželio 19 d.                      

18.00 val. –

Ketvirtadienis – birželio 20 d.   

18.00 val. –

Penktadienis – birželio 21 d.                        Šv. Aloyzas Gonzaga, vienuolis. Privalomas minėjimas                                                   

18.00 val. –

Šeštadienis – birželio 22 d.                                          

10.00 val. – Egzekvijos. Vytą Kaleiniką (I met.)

11.00 val. – Egzekvijos. Bronių Agurkį (I met.)

PL 12.00 – W intencji dziecka. Chrzest.

PL 13.00 –  Chrzest

18.00 val. –

SEKMADIENIS – birželio 23 d.                                                       XII EILINIS SEKMADIENIS       

8.00 val. – Petrą, Anelę, Petrą Kalinauskus

                   Danutę Kraužlytę ir gim. m.

                   70 – ojo gimtadienio proga Dievo palaimos Jonui Gelažauskui

PL 10:00 – Za zm. Annę Żukowską, Józefa Tumeliasa CR. Żukowskich į Tumialisow

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS

                   Juozą Gibą, Joną Janušką

                   Dievo palaimos Anatanukui                               

Skelbimai

XI EILINIS SEKMADIENIS

  1. Šiandien aukos yra renkamos Elko kunigų seminarijos išlaikymui. Prašome pasimelsti pašaukimų intencija.
  2. Sekantį sekmadienį rinksime aukas jaunimo sielovadai.

Šv. Mišių laikas ir intencijos

(2024 m. birželio 10 d. – 2024 m. birželio 16 d.)

Pirmadienis – birželio 10 d.             

18.00 val. – Antaną Aleksą (7 m.); Juliją, Juozą Buračiauskus

Antradienis – birželio 11 d.                                                                Šv. Barnabas, apaštalas. Šventė                                                                   

18.00 val. – Klemensą Savicką (6 mėn.)

                   Petronėlę, Vincą Budzeikus; Ireną Andručik (7 m.)

Trečiadienis – birželio 12 d.                      

18.00 val. – Aldoną Pachuckienę (8 mėn.)

                   Jurgį Sinkevičių (7 d.)

Ketvirtadienis – birželio 13 d.    Šv. Antanas Paduvietis, kunigas, Bažnyčios mokytojas. Privalomas minėjimas

18.00 val. – Sigitą Malinauską (30 d.)

                   Antaną Radzevičių

Penktadienis – birželio 14 d.                                                   

18.00 val. – Marijoną Markevičienę (6 mėn.)

Šeštadienis – birželio 15 d.                                          

10.00 val. – Už mirusius gaisrininkus. Gyvysiems prašant Dievo palaimos

18.00 val. – Jolantą, Albiną, Marijaną, Stanislavą

19.00 val. – Prašant Dievo palaimos Kreivėnų kaimo ūkyje ir už mirusius

SEKMADIENIS – birželio 16 d.                                                         XI EILINIS SEKMADIENIS       

8.00 val. – Anelę, Antaną Kmieliauskus; Adelę, Juozą Grigučius;

                   Antaną, Vytautą Cibulskus ir gim. m.

PL 10:00 – Za zm. Reginę, Juzefa Walejko; Zygmunta Pawlowskiego. Chrzest

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS

                   Juozą, Petronėlę Maksimavičius                                   

Skelbimai

X EILINIS SEKMADIENIS

  1. Sekantį sekmadienį bus renkamos aukos Elko kunigų seminarijos išlaikymui.
  2. Valsčius prašė paskelbti, kad yra programa „švarus oras“. Galima pakeisti namo šildymo sistemą, langus, duris. Informaciją galima gauti valsčiuje nuo 9 valandos iki 15 valandos. Kviečiame pasinaudoti šia galimybe.
  3. Šeštadienį švęsime Punsko gaisrinės įkūrimo devyniasdešimtąsias metines. Kviečiame pasimelsti už gaisrininkus.

Šv. Mišių laikas ir intencijos

(2024 m. birželio 03 d. – 2024 m. birželio 09 d.)

Pirmadienis – birželio 03 d.       Šv. Karolis Luanga ir jo draugai, kankiniai. Privalomas minėjimas        

18.00 val. –  Prašant Dievo palaimos ir sveikatos

19.00 val. – Šv. Mišios Punsko kapinių koplyčioje už mirusius tėvus, senelius ir prosenelius

Antradienis – birželio 04 d.                                                                     

18.00 val. – Teresę Lukoševičienę ir gim. m.; Vincą Čeponą ir gim. m.

Po šv. Mišių Švenčiausios Sakramento įstatymas

Trečiadienis – birželio 05 d.                      Šv. Bonifacas, vyskupas, kankinys. Privalomas minėjimas

10.00 val. – Švenčiausio Sakramento įstatymas

18.00 val. –

Po šv. Mišių Švenčiausios Sakramento įstatymas

Ketvirtadienis – birželio 06 d.                                                      Pirmasis mėnesio ketvirtadienis       

10.00 val. – Švenčiausio Sakramento įstatymas

18.00 val. –

Penktadienis – birželio 07 d.                                                    ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIS. IŠKILMĖ

                                                                                                               Pirmasis mėnesio penktadienis

18.00 val. –

19.00 val. – Prašant Dievo palaimos Ožkinių kaimo ūkyje ir už mirusius

Šeštadienis – birželio 08 d.                 Nekaltoji Švč. Mergelės Marijos širdis. Privalomas minėjimas                                          

15.00 val. – Vaiko intencija. Krikštas

18.00 val. –Danutę Lukoševičienę, Marytę, Pijų, Vytą Vaznelius ir gim. m.

19.00 val. – Prašant Dievo palaimos Didžiulių kaimo ūkyje ir už mirusius

SEKMADIENIS – birželio 09 d.                                                         X EILINIS SEKMADIENIS       

8.00 val. – Kazimierą Namiotką ir gim. m.

                   Bronę Makauskienę (I met.); Sakavičių ir Makauskų giminių mirusius

                   Marytę, Danielių Savickus; Zigmantą, Magdaleną, Zigmantą Makrickus

PL 10:00 – Za zm. Grażynę (11 rocz), Czeslawa Leszka Juchniewiczow

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS

                   Birutę, Juozą Balytus

                   Silvestrą Krakauską (30 d.)

                   Juozą, Marytę Jonuškus                            

Skelbimai

IX EILINIS SEKMADIENIS

  1. Prasidėjo birželio mėnuo, kuris skirtas Švč. Jėzaus širdžiai. Kiekvieną dieną melsimės Švč. Jėzaus Širdies litaniją. Kviečiame dalyvauti.
  2. Mūsų vyskupijoje vyksta nuolatinės Švenčiausiojo Sakramento adoracijos: kiekvieną dieną vis kitoje parapijoje. Pas mus prasideda birželio 04 dieną antradienį po vakaro šv. Mišių ir baigiasi birželio 06 d. Kasdien bus įstatomas Švč. Sakramentas garbinimui. Kviečiame individualiai adoruoti.
Ankstesnis straipsnisVilniuje „Skamba skamba kankliai“
Kitas straipsnisLietuvos istorijos instituto ekspedicija Punske (II dalis)

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia