Suvalkų lietuviai vėl šventė

0

Š. m. spalio 2 dieną Suvalkuose suorganizuota Rudens gėrybių šventė su proza ir daina bei ansamblio „Ančia“ 20-ojo jubiliejaus minėjimas. Šventinė programa, kaip jau įprasta, prasidėjo 15.30 val. šv. Mišiomis lietuvių kalba Suvalkų Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje – Dievo Gailestingumo šventovėje, o jas atnašavo kun. Andžej Opanovski (Andrzej Opanowski). Pamaldų metu susirinkusieji pasimeldė už neseniai mirusį „Ančios“ ansamblietės Julijos Čėplienės sūnų Rolandą bei visus Suvalkų mirusius dainininkus ir giesmininkus.

Vėliau visi nuskubėjo į „Velvet“ viešbutį, kur vyko meno programa. Renginio vartus atvėrė Suvalkų lietuviško darželio vaikučiai su savo mamytėmis, mokytojomis bei „Sūduvos“ šokėjomis (vad. Alicija Kraužlytė) gražiu „Lopšinės“ šokiu. Įžanginį žodį tarė LLD Suvalkų skyriaus pirmininkė Onutė Virbylienė, kuri širdingai pasveikino LLB valdybos pirmininkę Jolantą Malinauskaitę-Vektorienę, kun. Andžejų Opanovskį, literatus iš Lietuvos ir visus susirinkusius bei palinkėjo geros nuotaikos.

Meno programa buvo gana ilga, bet labai įdomi. Pradžioje scenoje išsirikiavo Teresės  Jonuškienės jauniausieji mokinukai, kurie drąsiai padeklamavo eilėraštuką apie rudenėlį (popietinės lietuvių kalbos pamokos Suvalkų miesto moksleiviams vyksta Suvalkų 7-ajame ir 4-ajame mokyklų kompleksuose).

Kadangi šie metai yra paskelbti Sūduvos metais, Kazimieras Baranauskas perskaitė savo sukurtą eilėraštį, skirtą jauniausioms mūsų atžaloms – „Sūduviukų ramovė“. Garbingą „Sūduvos“ vardą turintis Suvalkų jaunimo ansamblis, kuriam vadovauja Arnoldas Vaznelis, padainavo dvi liaudies dainas. Po trumpos pertraukos su malonumu išklausėme ir Arnoldo solinio dainavimo. Vakaro metu savo kūrybą skaitė Juozas Vaznelis, Pranas Sovulis, Jonas Nevulis, o Genovaitės Pečiulytės eiles paskaitė ir suvaidino Onutė Valenskienė.

Suvalkų lietuvių ansamblis „Ančia“ (vad. Vytautas Batvinskas) šiais metais švenčia 20-ąjį jubiliejų, todėl LLD Suvalkų skyriaus pirmininkė Onutė Virbylienė pateikė šiek tiek žinių apie ansamblio įkūrimą bei veiklą. Padėkojo esamiems ir buvusiems saviveiklininkams (vadovams, dainininkams ir muzikantams) už ilgametį vadovavimą ar dalyvavimą, už lietuvių dainavimo tradicijų puoselėjimą ir visiems įteikė padėkos raštus. Lietuviškų organizacijų vardu nuoširdžiai sveikino LLB valdybos pirmininkė Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė ir LLB valdybos narys Arnoldas Vaznelis. „Ančios“ vadovui Vytautui Batvinskui ir LLD Suvalkų skyriaus pirmininkei Onutei Virbylienei jie įteikė atminimo dovanėles. Pasveikinti atvyko ir svečiai iš Lietuvos, o marijampolietis Ričardas Jurgelevičius perskaitė šiai progai savo sukurtą eilėraštį.

Tą vakarą išgirdome daug „Ančios“ atliekamų įvairių dainų, pradedant nuo patriotiškų – „Giedu dainelę“, „Lopšinė gimtinei ir motinai“ iki linksmų romansų. Tarp dainų darniai įsipynė ir „Ančios“ kapelos atliekami kūriniai, kurie labai praturtino meno programą.

Daug gerų emocijų suteikė žiūrovams Punsko trečiojo amžiaus universiteto artistai, kurie suvaidino Rūtos Burdinaitės režisuotą spektaklį „Bobutės pensione“ (scenarijus taip pat Rūtos Burdinaitės). Sakoma, kad juoktis sveika, taigi šįkart visi prisijuokė lig valiai…

Po renginio „Vienybės“ klube vyko bendra vakaronė. Linksmai bendrauta su svečiais iš Lietuvos ir Punsko prie „Rudens gėrybių“ vaišių stalo.

Širdingai dėkojame pagrindinei renginio rėmėjai – Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai. Ačiū LLD Suvalkų skyriaus nariams, „Ančios“ saviveiklininkams už organizacinius darbus ir „Vienybės“ klubui už dalinį renginio finansavimą. Ačiū LLD už mūsų skyriaus globą ir visokeriopą pagalbą.

Onutė Virbylienė, punskas.pl

Renginio akimirkos. O. Virbylienės nuotr.

Ankstesnis straipsnisXX kapelų šventė Seinuose. „Bijotaičiai“
Kitas straipsnisBaltijos šalys, Lenkija ir Suomija surengs bendras civilinės saugos pratybas

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia