Mišios ir vakaronė Suvalkuose

0

2021 m. lapkričio 21 d. Suvalkų Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje vyko lietuviškos mišios, kurias aukojo kun. Andžejus Opanovskis (Andrzej Opanowski). Jam patarnavo  ekstraordinaras, šv. Komunijos dalintojas Robertas Baliūnas. Mišių metu, Vytautui Batvinskui pritariant akordeonu, sugiedotos šios giesmės: „Pulkim ant kelių“, „Dieve, arčiau Tavęs“, „Mažą Jėzų ant rankų nešiojai“, „Dėkoju, Dieve, Tau“.

Mišioms pasibaigus, artėjančios vardo dienos proga Kostas Leončikas pasveikino kun. A. Opanovskį. Prie sveikinimų prisijungė ir Pranas Sovulis, kuris šiai progai parašė eilėraštį „Šv. Andriejaus dienai“. Autoriui negalėjus pačiam dalyvauti, eilėraštį perskaitė K. Leončikas. Išspausdintas tekstas buvo perduotas kunigui.

Šv. Mišių dalyviai prie bažnyčios altoriaus

Paskui buvo visi pakviesti į bendrą vakaronę, kuri vyko Lenkijos lietuvių draugijos Suvalkų skyriaus patalpose.

„Vienybės“ klube buvo pasveikintas praėjusios vardo dienos proga ansamblio „Ančia“ vadovas Vytautas Batvinskas. Padėkota taip pat Kostui Jurkiūnui už aktyvią veiklą bažnyčios chore ir ansamblyje „Ančia“.

Suvalkiečiai paminėjo ir šv. Cecilijos dieną. Nuo XV a. pabaigos šv. Cecilija yra laikoma bažnytinės muzikos, vargonininkų, instrumentų gamintojų, dainininkų, muzikantų ir poetų globėja. Šia proga padėkota ir bažnyčios choristams. Pagerbtiesiems buvo sugiedota „Ilgiausių metų“. Vakaronėje  dalyvavo kun. A. Opanovskis.

Kostas Leončikas, punskas.pl

K. Leončiko nuotr.

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia