Mirė partizanas Juozas Jakavonis-Tigras

0

Lapkričio 23 d. rytą, eidamas 97-uosius metus, mirė partizanas, Vyčio kryžiaus ordino kavalierius, Laisvės premijos laureatas Juozas Jakavonis-Tigras.

Juozas Jakavonis, būdamas 19 metų, tapo Adolfo Ramanausko-Vanago būrio partizanu. 1946 m. gruodžio 8 d. pakliuvo į NKVD rankas. Buvo kalintas Merkinėje, Varėnoje ir Vilniuje. 1947 m. karo tribunolas Jakavonį nuteisė 10 m. kalėti lageryje ir 5 m. tremties. Kalėjo Magadano sr., tremtyje buvo Krasnojarsko krašte. Į Lietuvą grįžo 1959 m. 1988 m. tapo Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio, o 1990 m. – atkurto Lietuvos Laisvės Sąjūdžio nariu.

Nepriklausomoje Lietuvoje Jakavonis buvo pripažintas kariu savanoriu, apdovanotas Vyčio kryžiaus ordino Komandoro kryžiumi ir Lietuvos kariuomenės kūrėjo medaliu.

2018 m. kartu su šešiais bendražygiais tapo „Laisvės” premijos laureatu. Parašė atsiminimų knygą „Šalia mirties”. 

Partizano Juozo Jakavonio sodyboje mūsų portalo redakcija lankėsi 2018 m. Surasti ją buvo sudėtinga. Ji yra Kasčiūnų kaime, aštuoni kilometrai į pietryčius nuo Merkinės, Dainavos girioje, prie dešiniojo Merkio kranto.

Įdomu buvo pamatyti, kaip gyvena garsus pokario laisvės kovų liudininkas, paskutinis gyvas Varėnos krašto partizanas Juozas Jakavonis-Tigras.

Jakavonio sodyboje 1945 metais buvo įrengta pirmoji Pietų Lietuvos partizanų vadavietė, kurioje slapstėsi Pietų Lietuvos partizanų vadai Adolfas Ramanauskas-Vanagas, Juozas Vitkus-Kazimieraitis ir kiti, buvo leidžiamas partizanų laikraštis „Laisvės varpas“.

1988 metais Juozas Jakavonis vadavietę atstatė. Ją lankantiems žmonėms jis pasakodavo apie sunkią partizanų kovą už Lietuvą ir laisvę.

Jakavonio sodyboje lankydavosi ir jo pasakojimų apie pokario laisvės kovas klausėsi žmonės iš Lietuvos ir užsienio. Į jo sodybą užklystantiems žmonėms jis pasakodavo savo išgyvenimus, rodydavo ant Merkio kranto atstatytą bunkerį, kuriame – partizanų gyvenimo liudytojai: kryžius, žvakė, rašomoji mašinėlė, radijo aparatas, „Laisvės varpo“ laikraščiai, indai, iš kurių valgė čia gyvenusieji.

Ši pirmoji Pietų Lietuvos partizanų vadavietė, kurioje slapstėsi Pietų Lietuvos partizanų vadas Adolfas Ramanauskas-Vanagas, niekada sovietų nebuvo susekta.

Garbusis Kovotojau, tegul būna Jums lengva Lietuvos žemelė.

Sigitas Birgelis, punskas.pl

Ankstesnis straipsnisMišios ir vakaronė Suvalkuose
Kitas straipsnisKun. Broniaus Laurinavičiaus nužudymo minėjimas

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia