Kresų muziejus Seinuose arba nutylėta didinga Lietuvos praeitis

1

Seinų apskrities viršininko pavaduotojo Antano Baudžio komentaras.

Gegužės 12 dieną buvusiose Seinų kunigų seminarijos patalpose atidarytas Kresų muziejus. Pasak šio muziejaus kūrėjų, „kresai“ – tai lenkų žemės, kurios po padalijimų negrįžo į Lenkijos sudėtį.

Niekaip negalima paaiškinti, kodėl šis muziejus įsteigtas būtent čia, tokioje svarbioje Lietuvai ir lietuviams vietoje. Ne vienas lietuvis pasijuto gavęs dar vieną antausį.

Pastate 1826–1919 m. veikusi Seinų kunigų seminarija atliko svarbų vaidmenį lietuvių tautiniam atgimimui. Joje mokėsi daug būsimų lietuvių rašytojų, knygnešių, kunigų, politikų, visuomenininkų: V. Kudirka, V. Mykolaitis-Putinas, M. Krupavičius, Pr. Būčys, A. Tatarė, M. Brundza, M. Sidaravičius, J. Totoraitis, M. Gustaitis, A. Šmulkštys ir kt. Čia vyko lietuvių tautinis gyvenimas, veikė slapti klierikų būreliai, lietuvių klierikų draugija. Seminarija buvo svarbus knygnešystės centras.

Kaip buvo galima tikėtis, Kresų muziejuje pritrūko vietos Seinų aukso amžiui atminti, o jo ekspozicijose nutylėta Lietuvos atgimimo didžiavyrių veikla.  

Neaišku, kas bus toliau su Lietuviška mene, kuri buvo suremontuota Lietuvos lėšomis. Joje buvo surengtos kelios parodos, vyko Poezijos pavasario skaitymai.

Menėje planuota įrengti nuolatinę ekspoziciją, skirtą seminarijos auklėtinių ir nepriklausomos Lietuvos kūrėjų atminimui, rengti seminarus, susitikimus, pamokas, rodyti filmus, skaityti poeziją.  

Poezijos pavasaris Lietuviškoje menėje

sb, punskas.pl

1 KOMENTARAS

  1. ,,Kresų muziejus” Seinuose- lietuvių pažeminimo pavyzdys bei lenkiško tautinio savanaudiškumo išraiška.Deja.Vienas iš nuosaikiųjų lenkų intelektualų yra pasakęs:,,Lenkijos istorinė praeitis yra labiausiai suklastota Europos mastu”( cituoju iš atminties).Juk net buvęs Lenkijos Prezidentas Br.Komorowski 2012m.pasakė:,,Żołnierze Wileńskiej AK dawali świadectwo polskości tamtych terenów” (čia apie Vilniaus kraštą).Šis muziejus yra taip pat 1994m. pasirašytos Lietuvos-Lenkijos tarpvalstybinės bendradarbiavimo sutarties pasekmių,kuomet Lenkija atsisakė pripažinti 1919 -1920m. dalies lietuviškų žemių okupacijos.Pastebėtina ir tai,jog dalis šiuometinių Lietuvos įtakingų politikų,istorikų,intelektualų yra stipriai paveikti lenkų istoriografijos,o istorinius Lietuvos įvykius vertina iš lenkiško pasakoijmo atspirties taško.
    Tad, Lenkijos lietuvių organizacijas raginčiau bendrai kreiptis į Lenkijos centrinę politinę valdžią išreiškiant protestą dėl ,,Kresų muziejaus” Seinuose įsteigimo ir pareikalauti jo panaikinimo.Be to būtina kreiptis į Lietuvos ambasadą Varšuvoje dėl minėto protesto politinio ir moralinio palaikymo.

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia