„Niekada nenuleisk sparnų“ Vilniuje

0

2020 m. vasario 7 d. (penktadienį) 19 val., po šv. Mišių, Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčioje bus atidaryta paroda „Niekada nenuleisk sparnų“, skirta kun. Petrui Ažubaliu bei Šv. Jono krikštytojo ir Lietuvos kankinių parapijoms paminėti.

Pernai šią parodą galėjome pamatyti Punsko ir Seinų krašte. Punske jos atidaryme (2019 m. rugpjūčio 11 d.) dalyvavo Biržų krašto muziejaus darbuotojai, moterų vokalinis kvartetas „Rovėjūnės“ iš Papilio, svečiai iš Toronto bei Punsko parapijiečiai. Prieš sumą Punsko parapijos choras giedojo rožančių už a. a. kun. Petrą Ažubalį.

Kviečiame prisiminti tą svarbų ir įsimintiną mums įvykį. (Apie kunigą Petrą Ažubalį kalba parodos organizatorė Dalia Ažubalienė bei Biržų muziejaus direktorės pavaduotoja Edita Lansbergienė).

Vėliau minėta paroda buvo perkelta į Seinų „Lietuvių namus“, kuriuose veikė visą rugsėjo mėnesį. Iš Seinų ekspozicija nukeliavo į Panevėžio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės biblioteką. Panevėžiečiai ją galėjo lankyti iki 2019 m. gruodžio 14 d.

***

Išeivijos kunigas Petras Ažubalis (1918–1980) buvo didelio tikėjimo žmogus, nuoširdus lietuvybės puoselėtojas, altruistas. Antrojo pasaulinio karo metais jis persikėlė gyventi į Liuksemburgą, vėliau į Torontą. Čia įkūrė lietuvišką parapiją, kurioje siekė išsaugoti ten gyvenusių lietuvių tautinę tapatybę, atgaivino lietuvišką šeštadieninę mokyklėlę, kartu su kitais įsteigė savaitraštį „Tėviškės žiburiai“, labdaros organizaciją „Caritas“, padėjo atvykusiems tautiečiams įsitvirtinti Kanadoje. Kun. P. Ažubalio pastangomis buvo įsteigtos Šv. Jono lietuvių kapinės, kuriose iki šiol laidojami lietuviai.

Kunigo Petro Ažubalio atminimo įamžinimu rūpinasi Toronte gyvenanti Dalia Ažubalienė.

sb, punskas.pl

Ankstesnis straipsnisStasio Lozoraičio premija – žurnalistei Gražinai Viktorijai Petrošienei
Kitas straipsnisParduotuvė RTV AGD „WDT“ Seinuose kviečia

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia