Jurgita Stankauskaitė. Pirmieji atlaidai Vidugirių koplyčioje

0

Liepos 11 dieną Vidugiriuose vyko palaimintojo Jurgio Matulaičio atlaidai. Tai pirmosios tokios iškilmės kaimo istorijoje. Tikintieji buvo pakviesti jose dalyvauti neįprastu laiku. Nuo daugelio metų šv. Mišios Vidugirių koplyčioje vyksta 11 valandą ryto. Šį sekmadienį atlaidus švęsti žmonės rinkosi 14 valandą. Po liturgijos buvo Švenčiausiojo Sakramento įstatymas, sukalbėta pal. Jurgio Matulaičio litanija ir surengta pirmoji šiame kaime Eucharistinė procesija. Atlaidus vedė kunigas Antanas Grabnickas iš Kauno, Eucharistijos metu giedojo Punsko parapijos choras.

Vidugirių koplyčioje susirinko nemažai šio ir aplinkinių kaimų tikinčiųjų, norėjusių dalyvauti istoriniame kaimo įvykyje, melstis palaimintojo Jurgio Matulaičio užtarimo, dėkoti už šią dieną ir visos Bažnyčios bendruomenės gyvavimą. Vėliau kaimo seniūnė padėkojo susirinkusiems ir pakvietė dar nesiskirstyti, pabūti prie koplyčios ir pabendrauti. Dalyviams grojo Vidugirių kaimo kapela (vad. Jurgis Vaznelis) ir dainavo Vidugirių mokyklos mergaičių duetas (vad. mokytoja Irena Kalinauskienė).

Jurgis Matulaitis gimė XIX a. antrojoje pusėje netoli Marijampolės. Tai buvo labai veikli ir įdomi asmenybė. Per visą savo gyvenimą jis siekė atnaujinti Bažnyčią Lietuvoje. Daug dėmesio skyrė krikščioniškai socialinei veiklai, padėjo vargstantiems. Nors pats visa širdimi buvo atsidavęs katalikybei, tačiau rūpinosi žmonėmis, nepaisydamas nei jų religinių pažiūrų, nei tautybės. XX a. pradžioje jis buvo įšventintas vyskupu ir paskirtas vadovauti Vilniaus vyskupijai. Supratingai ir kantriai gydė istorines lietuvių ir lenkų sudėtingų santykių žaizdas. Stengėsi suvienyti žmones per tikėjimą, mokė sugyventi tarpusavyje nepaisant tautinių skirtumų. Gal dėl to ir čia, Vidugiriuose, kur klostėsi labai sudėtingi, kartais nesuprantami ir skaudūs koplyčios atsiradimo įvykiai, kuriuose vykdavo nemaloni abiejų tautų trintis.

Popiežius Jonas Paulius II yra sakęs, kad Jurgis Matulaitis yra „žmogus pagal Dievo širdį“. Jurgis Matulaitis apie savo gyvenimo misiją rašė taip: „Kristaus gyvenimo tikslas turi tapti ir mano gyvenimo tikslas, jei iš tikrųjų noriu eiti šventųjų pėdomis… Ko Kristus troško? – Įvykdyti Dievo karalystę žemėje, t. y. mūsų Bažnyčią. Kokiu keliu prie to ėjo? – Visiško savęs išsižadėjimo keliu… kas iš to seka? – Pilnai atsiduoti ir pasišvęsti Bažnyčiai“.

Palaimintojo Jurgio Matulaičio šventumą, beatifikaciją arba kitaip vadinamą gimimą danguje kasmet tikintieji švenčia sausio 27 dieną.

Jurgita Stankauskaitė, punskas.pl

Gintauto Grigučio ir Jurgitos Stankauskaitės nuotraukos

Ankstesnis straipsnisPadėtis Seinuose žymiai geresnė
Kitas straipsnisKarščiausia diena?

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia