Jurgita Stankauskaitė. Vidugiriuose atidengta atminimo lenta

0

Rugsėjo 12 dienos popietę Vidugirių koplyčios sienoje buvo atidengta atminimo lenta, skirta palaimintojo Jurgio Matulaičio šventovės pastatymo pagrindiniams rėmėjams Marytei ir Antanui Rudžiams, kunigams, geradariams ir parapijiečiams, kurie nuo pat pradžios, t. y. nuo 1985 metų, augino šiuos Dievo namus.

Dešinėje koplyčios durų pusėje įmūrytos lentos pašventinimas vyko po iškilmingų šv. Mišių, kurias atnašavo iš Lietuvos atvykęs dviejų parapijų – Kernavės ir Musnininkų – klebonas kun. Marius Talutis. Už Punsko parapijoje šešerius metus vikaru tarnavusio kunigo apsilankymą esame dėkingi mūsų parapijos klebonui kanauninkui Česlovui Baganui, kuris, žinojo, kaip labai Punsko parapijiečiai buvo prisirišę prie M. Talučio, kaip gerbė jį už prasmingus, nuoširdžius ir įdomius pamokslus, nuveiktus darbus, tarp jų Vidugirių šventovės baigimo, įrengimo ir dailinimo; už dėmesingumą kiekvienam – jauniausiam ir vyriausiam parapijiečiui. Mišių pradžioje M. Talutis prisipažino, kad jam labai malonu bent trumpam pabūti šiame krašte ir pasikalbėti su atvirumo ir geraširdiškumo nestokojančiais tikinčiaisiais. Visgi koplyčioje susirinkusiųjų gausa įrodė, jog ir parapijiečiai M. Talučio neužmiršo – atvyko net iš tolimiausių lietuviškų kaimų. Jo atnašaujamų Mišių metu buvo meldžiamasi už šeimas ir vaikus, linkint šeimų pagausėjimo bei sveikatos.

Po šv. Mišių sukalbėta pal. J. Matulaičio litanija. Visiems išėjus iš koplyčios, prie šventyklos durų dvikalbę (lietuvių ir lenkų) atminimo lentą atidengė Punsko viršaičio pavaduotojas Jonas Vaičiulis ir Vidugirių kaimo seniūnė Elena Vailionienė. Atminimo lentą ir jos atidengimo šventės liudininkus pašventino kun. M. Talutis. Po to sugiedotas Viešpaties Angelas ir Lietuvos himnas.

Būtina paminėti, kad ši graži ir svarbi akimirka įvyko kanauninko klebono kun. Česlovo Bagano iniciatyva ir lėšomis. Jis pasakojo, kad atminimo lentos atidengimo idėja kilo po pernai rugsėjo 13 d. vykusio koplyčios pašventinimo – sumanyta, kad lygiai po metų prasminga būtų pagerbti visus tuos, kurie prisidėjo prie čia išaugusios koplyčios. Klebono idėjai pritarė ir Elko vyskupas. Č. Baganas pasakojo, kad jam yra ne kartą tekę įvairiausiems svečiams, keliautojams, turistams aiškinti, kas yra ta Vidugirių koplyčia, kas ją pastatė ir kieno lėšomis iškilo kaimo centre. Taigi minėta lenta ne tik įprasmina istorijos puslapius, ji paaiškina tiek svetimiems, tiek ir saviems, ypač jaunajai kartai, kuri neatsimena Vidugirių koplyčios atsiradimo aplinkybių prieš daugiau kaip 30 metų…

Padėkos žodžiai skiriami visiems šventėje dalyvavusiems tikintiesiems, kunigams, vargonininkui ir zakristijonui, choristams, duetui Dianai ir Laurai Kogačiauskaitėms iš Punsko, koplyčios patarnautojams, kaimo moterims už koplyčios papuošimą bei visiems, kurie finansiškai remia ir dvasiškai palaiko šventovės gyvavimą.

Jurgita Stankauskaitė, punskas.pl

Autorės nuotr.

Ankstesnis straipsnisJonas Mačiulis apie save ir krepšinį (1 dalis)
Kitas straipsnisApie konferenciją „Ginkluotas antikomunistinis pasipriešinimas Rytų ir Vidurio Europoje 1944–1953 m.“

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia