25.7 C
Puńsk
2024/07/17

HISTORIA MAGISTRA VITAE EST* (5)

0
Tardymai Vilniaus kalėjime Sigitas Birgelis, punskas.pl V dalis I dalis, II dalis, III dalis, IV dalis Vos tik kunigas pradėjo snausti, atsivėrė langelis ir pasigirdo balsas: – Na bukvu...

Historia magistra vitae est* (4)

0
Marijampolės kalėjime Sigitas Birgelis, punskas.pl IV dalis I dalis, II dalis, III dalis Kamera, kurioje buvo laikomas kun. A. Ylius, atrodė taip: keturios plikos sienos, grindys ir lubos....

 Alfonsui Vabalui-Gediminui – 115

0
SLAPYVARDŽIAI Alfonsas Vabalas-Gediminas, vienas iš labiausiai išsilavinusių Lietuvos partizaninio karo dalyvių, teisės studijas baigė Vytauto Didžiojo universitete Kaune ir Sorbonos universitete Paryžiuje. Prancūzijoje atskira knyga...

100-osioms Kazimiero Pyplio-Mažyčio gimimo metinėms

0
Ritos Pauliukaitienės pranešimas, skaitytas sausio 11 d. Kalvarijos savivaldybės viešojoje bibliotekoje per Punsko „Aušros“ leidykloje išleistos knygos „Kazimieras Pyplys-Mažytis. Lietuvos partizanų pasiuntinys į Vakarus“...

Sūduvos krašto teritorinė ir socialinė sandara

0
Kraštotyrininko Kęstučio Subačiaus pranešimas, skaitytas 2023 m. gruodžio 16 d. Punske per TERRA JATWEZENORUM konferenciją. sb, punskas.pl

Tolima – artima Magdalena Avietėnaitė (4 dalis)

0
Rytojaus pasaulis Didžiausiais jos pasiekimais Lietuvos viešųjų ryšių ir įvaizdžio formavimo kampanijoje galime laikyti 1937 ir 1939 metų pasaulines parodas. 1937 m. parodoje Paryžiuje, pavadintoje...

Tolima – artima Magdalena Avietėnaitė (3 dalis)

0
Stereotipų nelaisvėje „Tarpukario Lietuvoje moterų galimybė realiai veikti politikoje buvo apribota to meto socialinių standartų. Diplomatijos sferoje dar griežčiau buvo laikomasi nusistovėjusių protokolo taisyklių. Moters...

Tolima – artima Magdalena Avietėnaitė (2 dalis)

0
Paslaptingasis M. S. „Studijų metais Ženevoje Magdalena sutiko didžiąją savo gyvenimo meilę – rumunų aristokratą Michaelį Serbaną de Cernesti. 1914 m. Michaelis apgynė daktaro disertaciją.“...

Tolima – artima Magdalena Avietėnaitė (1 dalis)

0
Apie tarpukario Lietuvos diplomatę, žurnalistę, visuomenės veikėją, parodų organizatorę Magdaleną Avietėnaitę iki šiol nebuvo rašyta nei portale punskas.pl, nei mūsų krašto leidiniuose. Todėl Suvalkų...

Historia magistra vitae est* (3)

0
Suėmimas Sigitas Birgelis, punskas.pl III dalis (Tęsinys) Buvo 1945 m. spalio 21 d., sekmadienis. Po pamaldų gauta žinių iš Marijampolės, kad mieste prasidėjo partizanų organizacijos narių suėmimai. Buvo...

Punsko valsčiaus ekonominė ir socialinė padėtis tarpukaryje

0
Lietuvos istorijos instituto doktoranto Pauliaus Birgelio pranešimas, skaitytas 2023 m. gruodžio 16 d. Punske per TERRA JATWEZENORUM konferenciją. sb, punskas.pl

Historia magistra vitae est* (2 d.)

0
Tauro apygardos įkūrimas Sigitas Birgelis, punskas.pl II dalis Pasikliaudami kun. Antano Yliaus dienoraščiu ir kitais šaltiniais, tęsiame pasakojimą apie pirmuosius ginkluotosios rezistencijos metus Sūduvoje. Skardupių klebonas kun. Antanas...
Skip to content