Verbų sekmadienis Suvalkuose

0

Jau tampa gražia tradicija ir Suvalkuose rišti velykines verbas. Vyresnioji karta pradėjo tai daryti paskatinus Teresei Uzdilaitei LLD Suvalkų skyriaus būstinėje – „Vienybės“ klube. Šiais metais rišti verbas kelios moterys susibūrė kovo 28-osios popietę. Kaip ir kasmet dalis verbų skirta papuošti „lietuviškam kampeliui“ Suvalkų Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje – Dievo Gailestingumo šventovėje. Kitos verbos pateks į LLEKD organizuojamą velykinį konkursą Punske.

Džiugu, kad neatsilieka ir jauniausioji karta. Kovo 30 dieną Suvalkų lietuvių vaikų darželio mažyliai mokėsi rišti tradicines velykines verbas su Punsko krašto tautodailininke Aldona Vaicekauskiene. Šaunuoliai! Pernai pas darželinukus viešėjo kita punskietė – tautodailininkė Nastutė Sidarienė.

Šiais metais Verbų sekmadienis buvo švenčiamas balandžio 2 d. Labai gerai susiklostė, kad tądien turėjo būti atnašaujamos ir lietuviškos pamaldos. Susirinko bažnytėlėje nemažai tikinčiųjų. Nuostabu, kad tarp jų vis dažniau matome jaunų žmonių, šeimų su vaikučiais. Prieš pamaldas buvo giedami „Graudūs verksmai“ ir sukalbėtos Dievo gailestingumo vainikėlio maldos. Šv. Mišias aukojo kun. Andžejus Opanovskis (Andrzej Opanowski), jam patarnavo ekstraordinaras, šv. Komunijos dalintojas Robertas Baliūnas. Pamaldų intencija – už neseniai mirusį mūsų kraštui nusipelniusį visuomenininką, saviveiklininką a. a. Juozą Vaznelį (šv. Mišias užsakė Suvalkų lietuvių ansamblis „Ančia“). Šventovėje vyravo labai pakili ir rimta nuotaika. Pašventintos verbos. Pabaigoje sukalbėtas „Viešpaties angelas“.

Onutė Virbylienė, punskas.pl

Nuotraukos O. Virbylienės

Ankstesnis straipsnisTinklalaidė „(susi)Pažinkime“. Nastutė Sidarienė
Kitas straipsnisGražiausio margučio konkursas

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia