Programinė taryba

  • Elvyra Biliūtė-Aleknavičienė
  • dr. Nijolė Birgelienė
  • akad. prof. habil. dr. Vaidutis Kučinskas
  • Petras Maksimavičius
  • P.H.C. dr. Artūras Rukas Daujotis, grafas fon Derneck