Seiniškiai vaidino Tautkaičiuose

0

2021 m. rugpjūčio 8 d.(sekmadienį) Seinų vaidintojų grupė „Kultuvė“ su vaidinimu pagal Aldonos Surdokienės veikalą „Gyvenimo negandos“ dalyvavo tradicinėje klojimo teatrų šventėje Tautkaičiuose (Sasnavos seniūnija, Marijampolės savivaldybė).

Į šį renginį prie laisvalaikio salės sugužėjo žmonių minia. Dvidešimties metų kluone, kuris pernai buvo perdengtas skiedromis, kasmet vyksta tradicinė klojimo teatrų šventė. Šiemet pasirodė keturi mėgėjų teatrai. Renginio metu paminėtas ir Klojimo teatro draugijos „Gegnė“ 20-metis.

Šventei vadovavo Tautkaičių klojimo teatro „Gegnė“ artistai – Gabrielė ir Gytis. Šis teatras pirmasis scenoje suvaidino komediją pagal R. Kašikausko veikalą „Vaiduokliai vienkiemyje“ (rež. Onutė Miliauskienė, dailininkė Birutė Labutytė). Po jo pasirodė Seinų „Lietuvių namų“ mėgėjų teatras „Kultuvė“, suvaidinęs Aldonos Surdokienės parašytą veikalą „Gyvenimo negandos“ (rež. G. Pakutkienė). Prienų kultūros ir laisvalaikio centro mėgėjų teatras „Langas“ parodė A. Čechovo „Mešką“ (rež. Alma Vaišienė), o Kalvarijos teatras „Titnagas“ – Rubenso Činariovo komediją „Brangusai pabučiavimas“ (rež. Kęstutis Krasnickas).

Pertraukų metu gražia muzika ir dainomis smagiai žiūrovus linksmino bei kvietė šokti Vilkaviškio savivaldybės Kybartų kultūros centro Girėnų kultūros namų kapela „Versmė“ (vad. Nomeda Klimauskienė). Ji po kiekvieno spektaklio šventės dalyvius išviliodavo kiemelin – ne tik pasižiūrėti, pasiklausyti, bet ir pasisukti porose bei rateliuose. Kiemelyje šurmuliavo taip pat tautodailininkų ir amatininkų mugė.

Šventės rengėjui, Tautkaičių „Gegnės“ klojimo teatrui, jau 14 metų. Su kluono pastatymu teatras gavo ir vardą. Gegnė yra storas medžio tašas, kuris laiko stogo dangą. Išgirdusi, kad kluonas bus statomas gegnės principu, režisierė Ona Miliauskienė pamanė, kad taip būtų galima pavadinti ir teatro grupę. Tai tarsi kluono ir teatro sąsajų įprasminimas.
Šiandien sunku suskaičiuoti, kiek čia spektaklių suvaidinta, kiek švenčių atšvęsta, kiek žmonių praėję. Per visus šiuos metus „Gegnė“ keitėsi, augo, plėtėsi. Teatro gyvavimo pradžioje aktoriais galėjo būti tik Tautkaičių gyventojai. Norinčių vaidinti būdavo daug, tačiau galimybę pasirodyti teatro scenoje gaudavo ne visi, tik patys gabiausi. Šiandien „Gegnėje“ vaidina jau ne tik Tautkaičių, bet ir aplinkinių teritorijų gyventojai. Ona Miliauskienė vadovauja ne tik „Gegnei“, bet ir visai kultūrinei, bendruomeninei veiklai Tautkaičiuose. 1997 metais teatras įsiprašė į Kisielių kluoną ir čia surengė Sekmines. Ūkininkų kluonuose jis glaudėsi keletą metų. 2000-aisiais, minint Tautkaičių teatro 50 metų jubiliejų, artistai vis dar neturėjo savo kluono. Tai režisierei Onai Miliauskienei nedavė ramybės. Tuomet ir prasidėjo teatro vadovės žygiai į Marijampolės savivaldybę. 2002 metų ankstyvą pavasarį sužinojo, kad pagaliau kolektyvas turės kluoną su klojimu. Tai vienintelis naujai pastatytas kluonas atgimusioje Lietuvoje. Pastatas iškilo greitai, vos per porą mėnesių. Jame telpa apie 300 žiūrovų. Kadangi susirenka ir 600–700 žmonių, todėl teko pastatyti sceną lauke.

„Klojimo teatrų istorija Lietuvoje prasidėjo dar prieš Pirmąjį pasaulinį karą. Tuomet, slapstydamiesi nuo rusų valdžios, lietuviai rengdavo lietuviškus vakarus, kurių metu šokdavo tautinius šokius, dainuodavo lietuviškas dainas, vaidindavo kluonuose ar kituose ūkinės paskirties pastatuose. Tai ir buvo klojimo teatrų idėjos gimimas Lietuvoje. 1918 m. Lietuvai paskelbus nepriklausomybę klojimo teatrai išgyveno tikrą aukso amžių, tačiau sovietmečiu apmirė. Atkūrus nepriklausomybę – jie vėl pradėjo atgimti. Suvalkijos krašte klojimo teatro tradicijas ėmė puoselėti Tautkaičių teatras, kuris šiandien yra vienintelis klojimo teatras Suvalkijoje“, – per šventę pasakojo Ona Miliauskienė.

Įspūdžiai iš šios išvykos ir šventės nepakartojami. Jautėsi ir matėsi didžiulė rengėjų pagarba dalyviams ir žiūrovams. Džiaugėmės žiūrovų gausa ir draugiškumu. Stebėjomės, kaip dideli ir maži susikaupę žiūrėjo ir gyvai reagavo (juoku, plojimais) į kiekvieną spektaklį, prieidavo artimiau susipažinti ir po pasirodymų. Nors dažnai prapliupdavo lietus, tačiau kiemas buvo pilnas žmonių.

Seinų vaidintojai, dalyvavę Tautkaičių klojimo teatrų šventėje-festivalyje, dėkoja Onutei Miliauskienei už pakvietimą ir gražų pabendravimą. Dėkojame „Gegnės“ teatrui už mūsų kelionės išlaidų apmokėjimą.

Eugenija Pakutkienė, punskas.pl

Ankstesnis straipsnisRaitojam rankoves už laisvį
Kitas straipsnisRičardo Grigo fotografijų parodos „Artimas tolimas Sibiras“ atidarymas Lenkijoje

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia