Rudens gėrybių šventė su proza ir daina

0

Spalio 3 dieną Suvalkuose vyko tradicinė „Rudens gėrybių šventė su proza ir daina“. Renginys, kaip ir kasmet, prasidėjo lietuviškomis pamaldomis Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje. Šv. Mišias atnašavo Punsko parapijos vikaras kun. Povilas Slaminis, kuriam patarnavo ekstraordinaras, šv. Komunijos dalintojas Robertas Baliūnas. Bažnytėlė buvo pilnut pilnutėlė vietinių žmonių ir svečių. Tarp jų buvo LR konsulato Seinuose vadovas ambasadorius Remigijus Motuzas su žmona Laimute. Pasimeldę visi nuskubėjo į „Velvet“ viešbutį (Kosčiuškos g. 128), kur vyko meninė renginio programa.

Renginį pradėjo grakščios „Sūduvos“ šokėjos, atlikdamos šokį „Per girią girelę“. LLD Suvalkų skyriaus pirmininkė Onutė Virbylienė širdingai pasveikino ambasadorių Remigijų Motuzą su žmona, LLB valdybos pirmininkę Jolantą Malinauskaitę-Vektorienę, LLD valdybos pirmininką Robertą Sloviką, literatus iš Lietuvos ir visus susirinkusius bei palinkėjo geros nuotaikos. Ji taip pat pristatė renginio programą, o vėliau ir užsakinėjo atlikėjus. Vakaro dalyvius pasveikino ir keletą nuoširdžių žodžių tarė ambasadorius Remigijus Motuzas.

Šiais metais „Rudens gėrybių šventės su proza ir daina“ meninė programa buvo itin turtinga. Koncertavo Suvalkų lietuvių ansamblis ir kapela „Ančia“ (vad. Vytautas Batvinskas). Suvalkų mėgėjų teatro „Sūduvis“ režisierius Juozas Vaznelis perskaitė savo dzūkiškai parašytą monologą „Gero darbo“. Scenoje pasirodė ir jaunesniosios Suvalkų lietuvių kartos saviveiklininkai, priklausantys „Sūduvos“ kolektyvui – tai vokalinis ansamblis (vad. Arnoldas Vaznelis) ir šokių grupė (vad. Alicija Kraužlytė). Tarp muzikinių kūrinių savo eiles skaitė Suvalkų „Vienybės“ klubo poezijos mėgėjai: Genovaitė Pečiulytė, Kazimieras Baranauskas ir Pranas Sovulis. Lietuvių kalbos pamokas lankantiems moksleiviams atstovavo Simona Ołów ir jos mokytoja Teresė Jonuškienė (papildomos lietuvių kalbos pamokos Suvalkų miesto moksleiviams vyksta popietėmis Suvalkų 7-ajame mokyklų komplekse). Mergina perskaitė savo mokytojos sukurtus eilėraščius, o mokytoja paskaitė poeto Jono Aisčio kūrinių.

Šiemet, po metų pertraukos, sulaukėme ir svečių iš Lietuvos. Savo kūrybos paskaityti atvyko Alytaus apskrities literatų klubo „Tėkmė“ atstovai su pirmininke Emilija Lukšyte-Krušiniene bei Marijampolės literatų klubo „Sietynas“ atstovai su pirmininku Ričardu Jurgelevičiumi. Atvykusieji rašytojai paskaitė savo naujos kūrybos, pasidžiaugė neseniai išleistomis knygomis.

Visus žiūrovus pralinksmino Punsko III amžiaus universiteto teatras, kuris šauniai suvaidino spektaklį „Bobutės keliauja“ (rež. ir scenarijaus autorė Rūta Burdinaitė).

Renginys užbaigtas taip pat nuotaikingu akcentu – grojant „Ančios“ kapelai visi sušoko linksmą liaudies šokį „Gransveras“.

LLD Suvalkų skyriaus pirmininkė padėkojo visiems atlikėjams už puikią meno programą, o žiūrovams už aplodismentus ir pakvietė į bendrą vakaronę „Vienybės“ klube.

Dėkojame Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai ir „Vienybės“ klubui už renginio finansavimą. Ačiū LLD už pastangas, kad šis renginys įvyktų.

Onutė Virbylienė, punskas.pl

Renginio akimirkos. O. Virbylienės ir J. Malinauskaitės-Vektorienės nuotr.

Ankstesnis straipsnisMinint „Jotvos“ 70-metį (2 d.)
Kitas straipsnisKalvarijoje vyko Punsko „Aušros“ leidyklos knygos pristatymas

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia