Iš Senųjų Alksnėnų Tumelių šeimos kamieno (4 dalis)

0

AGNĖ KARČIAUSKAITĖ-JANKAUSKIENĖ, punskas.pl

(Tęsinys)

1 dalis
2 dalis
3 dalis

In memoriam Alicijai Valinčytei-Siudikienei

II. Iš Valinčių šeimos istorijos

Veronika Tumelytė-Valinčienė su dukra Alicija

Senųjų Alksnėnų Tumelių jauniausioji dukra Veronika buvo išleista mokytis siūti. Ji, kaip ir jos broliai ir sesuo, bandė išvykti į Ameriką, tačiau po medicinos apžiūros Hamburge dėl silpnų akių buvo išsiųsta namo. Gyvendama Suvalkuose, susipažino su buvusiu ukrainiečiu Jonu Valinčiumi ir už jo ištekėjo. Valinčius gimė 1902 metais ir augo Ukrainoje, Voluinės srityje, lietuvių Vincento Valinčiaus ir Marcelės Zimnickaitės-Valinčienės šeimoje. Kodėl jie kažkuriuo metu gyveno Ukrainoje, šeimos palikuonims nėra žinoma. Galime tik spėti, kad jie ten nukeliavo ieškodami darbo, kaip ir kiti lietuviai tuo laikotarpiu. Vyresnieji pasakoja, kad už kažkokį streiką ar sukilimą daugelį Voluinės vyrų suėmė caro valdžia ir ištrėmė į Lietuvą. Apgyvendino juos Punsko ir Suvalkų apylinkėse. Niekas nežinojo tikrųjų jų pavardžių, todėl visus lenkiškai vadino „Volyncy“, o sulietuvinus jie tapo Valinčiais. Net ir tą kaimą, kuriame dauguma jų gyveno, pavadino Valinčių kaimu. Kaip buvo išties, nežinome, tačiau Jonas Valinčius buvo lietuvis, atvažiavęs iš Ukrainos, ir dirbo Suvalkuose. Ten jis susipažino su Veronika Tumelyte, kurią vedė 1927 m. gegužės 24 d. Gyvendami Suvalkuose, jie susilaukė dukters Alicijos. Lietuvai dirbantys agentai prikalbino Valinčius su jais bendradarbiauti ir teikti kai kurias žinias apie lenkų kariuomenę, organizacijas. Šios veiklos organizatoriai buvo susekti ir suimti, išduoti buvo ir Valinčiai. Veronika su maža dukrele pateko į kalėjimą, o Jonas spėjo pasislėpti ir dingo. Po metų Veronika su dukrele išleistos ir ištremtos į tolimesnes Lenkijos apylinkes. Iki karo gyveno ir dirbo Balstogėje. Vėliau atvyko į Vilnių ir dirbo lietuvių mokinių bendrabutyje. Veronika buvo apsišvietusi, nuoširdi moteris, visiems skubanti padėti. Ją artimieji vadino Mamule, kiti – Tetuke. Mirė Vilniuje 1980 m. Palaidota Sudervės kapinėse. Apie Jono Valinčiaus likimą žinių nėra.

Alicija Valinčytė-Siudikienė, Isvalda Siudikaitė, Veronika Tumelytė-Valinčienė ir Vytautas Siudikas 1957 m. Vilniuje

Dukra Alicija baigė Salomėjos Nėries gimnaziją, įstojo į Dailės akademiją, tačiau mama Veronika susilaužė klubą, tais laikais reikėjo ilgai gulėti, tad Alicijai teko ją slaugyti ir atsisakyti dailės. Vėliau ji baigė istoriją Vilniaus universitete. Ištekėjo už žurnalisto Vytauto Siudiko, kuris ilgus metus dirbo Ministrų Taryboje patarėju. Alicija visą laiką domėjosi menu, išėjusi į pensiją lankė dailės studiją, pelnė tautodailininkės vardą, su savo paveikslais dalyvavo daugybėje parodų Lietuvoje ir užsienyje, surengė keturias personalines parodas.

Alicijos Siudikienės asmeninės tapybos parodos plakatas

Alicija ir Vytautas susilaukė dviejų dukterų – Isvaldos ir Ermitos. Isvalda su vyru gydytoju Eugenijumi Alekna apsigyveno Tauragėje. Jų sūnus Julijus gyvena ir dirba Vilniuje, o dukra Diana šeimą sukūrė Amerikoje ir aktyviai dalyvauja Amerikos lietuvių veikloje. Ermita baigė mediciną, ištekėjo už bendramokslio gydytojo Rusteikos ir susilaukė sūnaus Gedimino bei dukros Aušros. 2001 m. Ermita su vaikais išvyko į Ameriką, kur gyvena ir dabar. Aušra akių gydytoja, o Gediminas – teisininkas. Abu ten sukūrė šeimas.

Ankstesnis straipsnisPapildomas mokinių priėmimas į muzikos mokyklą
Kitas straipsnis„Negrok, Jurgeli“ (1 d.)

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia