Jurgita Stankauskaitė. Kas an mislės arba pasišnekėjimas su savim

1

Kovo pradza. Prieš šašas dzienas riebus kecvirtadienis turėjo atrodzyc tep pac, kap ir ankscau, alia četvergo rytas papūrtė visus iš ailės. Karas?! Negali būc! XXI amžuj? Negali būc! Aik tu balų degyc!

Akysa švinta, o tu, žmogau, nevierini, kad pyldosi pranašauci baisumai. Kap tep gali būc? O tai kur tas šitų čėsų an kanto išprosytas diplomatiškumas?! Vadzinasi, kap kam ne pakeliui. O dziedulis kadusci sakė: A… da tu nežinai, kų ruskis moka… Net nemėginau isivaizduoc, ba to, kų mūs dzieduliai matė Antro karo čėsais, joki žodzai neaprašis. Ir kap tyča an tų žodzų šandė Ukrainoj vyksta karas. Vieni šneka, kad neraikia imc in galvų, ba ca ne pas mus, o jeigu ir kas būtų, tai turim NATO. Skaitanc pranešimus, kap vienų sakyta, o kitų padaryta ir daroma da baisiau, tai paci nežinau, ar iš viso galim būc toki spakaini. Dabar pas kaimynus per vienų dzienų gyvenimai apsivertė aukščyn kojom. O pas mus? Griekas lygycis, alia negalima nudavinėc, kad nieko nepasdarė. Gerau, kad da labiau nesusiarzulytų tus, kų, sako, kalnuose paskavojis sėdzi. Duok, Dzieve, prabylc protui, ba sąžinės tai jis cikrai neturi.

Man dar sako: Žūrėk, kų šneki. Kasdzien stebėdami interneti visas naujienas ciek visko prirašom, pasidalinam tokiais vaizdo įrašais, komentarais, straipsniais ar išraiškiam savo nuomones, kad pasidaro visai nebaisu. Gerau cylėc, kap ana tį, pas tų, raudonų, kur už vienų necinkamų žodzį gali keliem metam in kalėjmų patupdzyc ir kankyc? XXI amžuj? Tep sako, užtai dauguma cyli ir vierina propagandai. Šituom atveju, kap žmonės galvas guldo, žūsta nieko nekalci vaikai, nemožna cylėc ir nieko nedaryc.

Žmonės turi dzidelas širdzis. Pas savi apgyvendzina karo pabėgėlius, daugiausia moteris su vaikais. Pasiruošį kovai, neturincys kur arba nematancys prasmės bėgc iš Ukrainos lieka savo valstybėj. Visko aprašyc, kas vyksta pasaulin, negaliu. Kasdzien mus pasiekia naujienos, kasdzien viskas keicasi, kasdzien laukiu pacikimų žinių iš pacikimo šalcinio, ba dartės visur pylna visokio mėšlo ir propagandos. Šitais čėsais? Tep, šitais. Gyvenimi nemisnau, kad sulauksiu tokių čėsų. Niekas šito nesicikėjo. Turėjom gerai, o kap kas turėjo per gerai. O dagi ca kas sakė, kad šitep būc negali, kad yra per gerai, ba prisigrobusiam žmogui darosi nuobodu.

Išaitų, kad rašom kitokių istorijų, kitokius atsiminimus, kitokius rankraščus. Cikrai ne tokius, kokių cikėjomės.

Jurgita Stankauskaitė, punskas.pl

Ankstesnis straipsnisPunsko Kovo 11-osios licėjuje
Kitas straipsnisJėzaus gundymas

1 KOMENTARAS

  1. Iš tiesų brandus rašinys, sklandus ir nuoseklus minčių dėstymas. Straipsnis gerai ir lengavai skaitomas,tad ,Gerb.Jurgita,ačiū Jums. Vis dėlto apmaudu,kad mūsų dzūkų šnekta pertekliniai užteršta kalbiniais slaviškumais. O dėl Rusijos imperialistinių karinių veiksmų Ukrainoje verta priminti buvusio JAV Prezidento R.Reagano pasakymą: ,,Aš esu įsitikinęs ,kad jei į Žemę dar sugrįš fašizmas,tai tik per liberalizmą”. Tad, Jurgita,rašyk,rašyk,rašyk…

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia