Punsko parapijos skelbimai

0

1. Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie padėjo papuošti mūsų bažnyčią tituliniams Švč. Mergelės Marijos Ėmimo dangun atlaidams. 

2. Rugpjūčio 15 dieną, antradienį, švęsime didžiausius mūsų parapijos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo dangun atlaidus. Atvažiuoja į atlaidus kunigas vienuolis, domininkonas Mindaugas Slapšinskas OP. Prašome kaimus ir gatves bei organizacijas, kolektyvus ir bendruomenes nupinti derlinių vainikus kaip padėką Dievui ir Švč. Mergelei Marijai. Vainikai bus šventinami prieš Sumą. Vainikus prašome atgabenti prie valsčiaus iki 11.30 val. Vainikai bus nešami iškilmingoje eisenoje ir padėti priešais bažnyčią ant laiptų. 12.00 valandą bus šventinami žolynai ir vainikai. Pašventinti vainikai bus nešami procesijos metu. Po procesijos vainikus prašom palikti prie šoninių altorių. Visus kviečiame dalyvauti ir džiaugsmingai išgyventi šią tikėjimo iškilmę.

3. Rugpjūčio 17 dieną organizuojama piligrimystė į Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų atlaidus. Išvykstame rugpjūčio 17 d. 8 val. ryto. Kas nori važiuoti į šią piligriminę kelionę, kviečiame užsirašyti pas Anelę Krakauskienę arba kunigą Povilą. Kaina 50 zlotų.

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia