LMA DELEGACIJOS SUSITIKIMAS SU PUNSKO LIETUVIŲ BENDRUOMENE

0

2019 m. lapkričio 8 d. Lietuvos mokslų akademijos (LMA) delegacija –  viceprezidentas, Žemės ūkio ir miškų skyriaus pirmininkas akad. Zenonas Dabkevičius, Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriaus pirmininkas akad. Vaidutis Kučinskas, Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus pirmininkas akad. Domas Kaunas ir Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriaus mokslinė sekretorė dr. Jadvyga Olechnovičienė lankėsi Punske (Lenkijos Respublika), Punsko savivaldybėje. Ten vyko susitikimas, kuriame dalyvavo Punsko valsčiaus viršaitis Vytautas Liškauskas, pavaduotojas Jonas Vaičiulis, Punsko „Aušros“ leidyklos direktorius Sigitas Birgelis ir  Lenkijos Respublikos lietuvių įstaigų, organizacijų bei mokyklų vadovai.

Viršaitis V. Liškauskas trumpai pristatė dalyvaujančius abiejų delegacijų atstovus, papasakojo apie Punsko valsčiaus vykdomas veiklas ir projektus, pateikė derinti  Punsko savivaldybės ir Lietuvos mokslų akademijos bendradarbiavimo sutarties projektą.

„Aušros“ leidyklos direktorius S. Birgelis prisiminė 2019 m. kovo 20 d. Lietuvos mokslų akademijoje įvykusį tęstinio tarpregioninio istorijos paveldo metraščio „Terra Jatwezenorum“ / „Jotvingių kraštas“ pristatymą bei Lietuvių kalbos instituto Geolingvistikos centro mokslo darbuotojos dr. Vilijos Ragaišienės pranešimą „Lenkijos lietuvių šnektos: jų kaita ir išskirtinumas“, kuriame daugiausia dėmesio buvo skirta Punsko ir Seinų šnektų išskirtinėms ypatybėms ir kaitos reiškiniams aptarti. Pranešėja tada atkreipė dėmesį, kad esminius Punsko ir Seinų šnektų pokyčius lemia istorinės, ekonominės, socialinės ir kultūrinės aplinkybės. „Aušros“ leidykla, tuo renginiu minėjusi veiklos 25-metį, jau išleidusi apie 300 knygų, taip pat leidžia metraštį „Terra Jatwezenorum“ / „Jotvingių kraštas“. Jame istorijos tema rašo ir profesionalūs tyrėjai, ir jaunesnieji mokslininkai. Kraštotyros žanrui atstovauja švietimo darbuotojai, dvasininkai, inteligentai.
Susitikime kalbėjo LMA viceprezidentas akad. Z. Dabkevičius, Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriaus pirmininkas akad. V. Kučinskas, Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus pirmininkas akad. D. Kaunas ir Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriaus mokslinė sekretorė dr. J. Olechnovičienė. Diskusijose dalyvavo mokyklų ir kitų įstaigų vadovai.

LMA delegacija susitiko ir su Punsko licėjaus bendruomene, vėliau lankėsi Punsko kultūros namuose, kur susitiko su Punsko krašto saviveiklininkais, apžiūrėjo kraštotyros muziejų.

LMA delegacija Punsko valsčiaus viršaičiui, licėjaus direktoriui ir kultūros namų direktorei įteikė LMA leidžiamų mokslo populiarinimo knygų rinkinius, kitų knygų bei suvenyrų.

Suderinus Punsko savivaldybės ir Lietuvos mokslų akademijos bendradarbiavimo sutarties projektą, sutartį numatyta pasirašyti LMA.

Lietuvos mokslų akademijos prezidiumas 2019 m. lapkričio 12 d. posėdyje patvirtino, kad Punsko savivaldybės ir Lietuvos mokslų akademijos bendradarbiavimo sutarties pasirašymą ir kitus organizacinius klausimus kuruos Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriaus pirmininkas akad. Vaidutis Kučinskas. 

Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriaus pirmininkas akad. Vaidutis Kučinskas, mokslinė sekretorė dr. Jadvyga Olechnovičienė

LMA inf.

Ankstesnis straipsnis„Širdžių aitvarai“
Kitas straipsnisDr. Petras Zimnickas apie alkoholio kenksmingumą sveikatai

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia