Laisvės gynėjų diena LLD Suvalkų skyriuje

0

Sausio 13 dieną Suvalkų lietuviai įsijungė į pilietinę akciją „Atmintis gyva, nes liudija“ – languose uždegė žvakeles.

Sausio 15 dieną Suvalkų Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje – Dievo Gailestingumo šventovėje šv. Mišias atnašavo kun. Jaroslavas Kalinovskis. Jų metu lietuviai pasimeldė už Sausio 13-osios aukas, sukalbėjo maldą „Viešpaties angelas“. Po pamaldų „Vienybės“ klube vyko Laisvės gynėjų dienos minėjimas. Įžangos žodį tarė „Ančios“ ansamblio vadovas Vytautas Batvinskas. Susirinkusieji padainavo keletą dainų, kurios skambėjo Vilniuje tą kruviną naktį: „Giedu dainelę“, „Augo kieme klevelis“. Pranas Sovulis perskaitė savo eilėraštį „Laisvės vėjas“, kitą jo eilėraštį „Rimantas sugrįžo“ perskaitė Kostas Leončikas. Vėliau „Ančios“ kapela pagrojo keletą liaudies kūrinių. Pabaigoje Onutė Virbylienė perskaitė Pastrėvio kaimo dainos tekstą „O Lietuva, Tėvyne mūsų“ (dainą šiais metais Sausio 13-osios aukoms Antakalnio kapinėse dainavo „Vilnelės“ ansamblis). Siūlau susipažinti su gražiais ir prasmingais žodžiais.

O Lietuva, Tėvyne mūsų, Marijos žeme tu brangi,

Palaima Dievo tave gynė, kai priešai siautėjo pikti.

Tai buvo sausio tryliktoji, aidėjo šūviai an kalvos,

Prieš budelius ir tankus stojo drąsiausi sūnūs Lietuvos.

Su buožėm daužė, tankais traiškė, krauju pasruvo ta kalva.

Galvų grobikams nenuleidę, ten žuvo sūnūs ir dukra.

Ir ašaros, ir kraujas liejos, nelygi buvo ten kova.

Ir mirdami jie dar šnibždėjo: „Tėvyne mano, Lietuva“.

Taip žuvo mirtimi didvyrių dukra ir sūnūs Lietuvos,

Tėvynės laisvę jie apgynė, o Viešpatie, palaimink juos.

Paminklą didvyriams pastatė tenai prie bokšto, an kalvos.

O, mūs dukrele ir sūneliai, gyvi jūs liksit visados.

Palaimink, Viešpatie, Tėvynę, šalelę brangią Lietuvos.

Juk ją vaikai krauju apgynė, tegul per amžius ji gyvuos.

Po trumpos meninės programėlės atvykusieji pasidalino dar savo prisiminimais, kurie buvo labai skaudūs…

Amžina šlovė LIETUVOS LAISVĖS GYNĖJAMS!

Onutė Virbylienė, punskas.pl

Nuotraukos autorės

Ankstesnis straipsnisPatarimai, kaip išsiugdyti įprotį skaityti knygas
Kitas straipsnisTeatras – mano didžiausia aistra (1 dalis)

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia