internetinis Seinų gimnazijos leidinys
Redakcijos adresas:
Dom Litewski
Ul. 22 Lipca 9 16-500 Sejny
Tel. (4887) 51-62-273, 51-62-403
E-mail: seina@kki.net.pl


Redakcinė kolegija:

Seinų gimnazijos lietuviškų klasių moksleivės:
Rasa Pakutkaitė
Alicija Zdanytė
Aurelija Auruškevičiūtė
Zita Pakutkaitė
Alina Auruškevičiūtė
Moksleivėms talkina:
Alicija Maksimavičienė (redakcijos sekretorė)
ir Eugenija Pakutkienė
Korektorė Birutė Burdinaitė-OlowRėmėjai:
Fondas "Seina"
Lietuvių fondas


WWW puslapį rengia Sigitas Birgelis