Skardupių Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos bažnyčia

0

Kaip patekti?

Skardupių bažnyčia yra pusiaukelėje tarp Marijampolės ir Kalvarijos, tad automobiliu į ją atvykti yra patogu ir greitkeliu „Via Baltica“, ir kitais vietiniais keliais. Informaciją internete tikrai lengva susirasti pagal nuorodas Skardupių bažnyčia Žemėlapiai.

Kada keliauti?

Skardupių Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos bažnyčioje šv. Mišios reguliariai vyksta tik sekmadieniais 11 val., todėl jos interjeru galima pasigrožėti prieš šv. Mišias arba po jų. Tačiau šią bažnyčią verta aplankyti ir šiokią dieną, nes ją iš visų pusių supa labai subtiliai įrengtas Visų šventųjų parkas. Vaikštai po šį parką, dėkoji Dievui už pasaulio grožį ir tarsi skaitai Suvalkijos ar net visos Lietuvos istoriją…

Skardupių bažnyčia – kaip giesmė Dievo ir Tėvynės garbei

Pirmiausiai prieikime prie kryžiais išpuoštos Skardupių bažnyčios durų ir pasigėrėkime pažvelgę aukštyn. Po to atkreipkime dėmesį į dešinėje esantį kryžių bei memorialinę lentą – juose užfiksuota bažnyčios pastatymo istorija.

Pasukę dešinėn į Visų šventųjų parką, nusilenkime Švč. Mergelei Marijai, Skardupių parapijos globėjai, ir Palaimintajam vyskupui Jurgiui Matulaičiui, iškiliam marijonų vienuolijos atstovui.

Perėję į kitą kelio pusę, kur stovi dabar rekonstruojamas dviejų aukštų mūrinis pastatas, atsidursime prie anksčiau buvusios Skardupių parapijos klebonijos ir marijonų vienuolyno naujokyno (čia vienuoliai  įsikūrė, kai sovietinė valdžia paliepė jiems išsikraustyti iš Marijampolės). Tai ir yra tas istorinis pastatas, kuriame kunigo Antano Yliaus-Vilko iniciatyva 1945 m. liepos 19 d. buvo įkurtas Lietuvos partizanų Tauro apygardos štabas, o tų pačių metų rugpjūčio 15 d. – jau iš atskirų junginių susivienijusi Tauro apygarda.

Atsigaivinę sodo pavėsyje, vėl grįžkime į Visų šventųjų parką ir paprašykime jų užtarimo sau, artimiesiems ir visai Lietuvai.

Jeigu suskubsite, tai šalia bažnyčios pamatysite ir bręstantį vasarojų, ir gandrus. Tačiau skubėti nebūtina, kad atrastumėte, kas jums miela ir artima.

Parengė Rimantė Pauliukaitytė

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia