Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas

0

2020 m. sausio 22–26 dienomis Argentinoje vyko svarbiausias metinis Pietų Amerikos lietuvių jaunimo susitikimas – XXIII Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas. Suvažiavime dalyvavo apie 80 atstovų iš Argentinos, Urugvajaus, JAV, Kanados, Lietuvos, Lenkijos ir Australijos.

Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas yra Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos (PLJS) ir Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) bendras projektas, kurį šiais metais organizavo Argentinos lietuvių jaunimo sąjunga (ALJS) kartu su PLJS ir Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) valdyba. Suvažiavime dalyvavo suvažiavimo įkūrėjas ir globėjas, PLB Sielovados reikalų ir Pietų Amerikos reikalų komisijos pirmininkas, Lietuvos Vyskupų Konferencijos (LVK) delegatas užsienio lietuvių katalikų sielovadai, prelatas Edmundas J. Putrimas. Suvažiavime taip pat dalyvavo PLB valdybos narys ir PLJS vicepirmininkas Aidis Staskevičius.

Suvažiavimas prasidėjo dalyvių registracija trečiadienį, sausio 22 d., Argentinos Lietuvių centro draugijos patalpose sostinėje Buenos Airės. Suvažiavimo dalyvius pasveikino Argentinos lietuvių jaunimo sąjungos (ALJS) pirmininkė Malena Tanevitch Braziunaitė, kuri pabrėžė šio suvažiavimo svarbą Argentinos lietuviams ir padėkojo svečiams už atvykimą.

Vakare vyko susipažinimo vakaronė, kurioje suvažiavimo dalyviai iš skirtingų pasaulio kraštų bendraudami galėjo daugiau sužinoti vieni apie kitus. Po formalaus prisistatymo lietuvių klube vyko Australijos lietuvių tautinių šokių grupės „Linas“ pasirodymas. Jam vadovauja Loreta Tigani. Šokėjai savo energingais šokiais privertė žiūrovus ploti be sustojimo.

Naktį, pasibaigus atidarymo vakaronei, delegacija išvyko į Tandil miestą, 400 km nuo Buenos Airės, kur jau 10 metų gyvuoja organizacija „Laisva Lietuva“. Ryte vyko ekskursija po visą turistinį miestą. Po pietų prasidėjo Studijų dienos programos dalis, kurios metu vyko Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos pristatymas ir diskusijos.

Vėliau vyko etnografinių regionų pristatymas ir komandinės užduotys. O vakare – viena iš linksmiausių suvažiavimo dalių – Folkloro naktis. Visi dalyviai smagiai šoko ir dainavo liaudiškas dainas.

Kitą dieną, penktadienį, sausio 24 d., įvyko dalyvės Marijos Čyvaitės iš JAV pristatymas apie „Misiją Sibiras“. „Misija Sibiras“ – unikalus projektas, vykdomas nuo 2006 m. Organizuojamos kelionės į lietuvių tremties vietas, tremtinių kapų tvarkymai, susitikimai su vis dar Sibire gyvenančias lietuviais. Nuo projekto pradžios lietuvių tremties ir įkalinimo vietose Sibire jau apsilankė aštuonios ekspedicijos, sutvarkiusios apie 70 lietuviškų kapinių ir susitikusios su ten gyvenančiais lietuviais. Svarbiausia misijos dalis prasideda grįžus į Lietuvą, pasakojant apie ekspedicijoje patirtas emocijas, kuriant naujus istorijos išsaugojimo būdus.

Po pietų vyko rekreacinai užsiėmimai ir tradicinis žaidimas „Protmūšis“. Jau šeštadienį, sausio 25 d., visa delegacija persikėlė į Berisso miestą. Berisso yra paskelbtas ir oficialiai pripažintas „Imigrantų provincijų sostine“, kadangi čia gyvuoja, bendrauja ir bendradarbauja 26 užsienio bendruomenės iš viso pasaulio. Berisse yra lietuvių draugija „Nemunas“, kuriai šiemet sukanka 110 metų, ir lietuvių draugija „Mindaugas“, kuriai dabar 88 metai.

Pietavome lietuvių draugijoje „Mindaugas“, kur susirinko visi suvažiavimo atstovai bei dalyvavo Argentinos lietuvių bendruomenės ir lietuvių „Mindaugo“ draugijos pirmininkė Miriam Griszka. Po pietų visa delegacija persikėlė į Los Talas regiono, Beriso apskrityje esančią sodybą „Pranas“, priklausančią dabartiniam lietuvių draugijos „Nemunas“ pirmininkui Alfredo Dulke, buvusiam „Nemuno“ šokių kolektyvo įkūrėjui ir vadovui. Po smagaus laisvalaikio gamtoje vakare prelatas Edmundas Putrimas aukojo šv. Mišias. Mišiose dalyvavo visi Pietų Amerikos jaunimo suvažiavimo dalyviai ir lietuvių bendruomenės nariai.

Vakare vyko labai laukiamas, jau tradiciniu tapęs, renginys – Talentų vakaras, kuriame pasirodė visos Lietuvos etnografinių regionų grupės. Smagiai leidome laiką prie laužo su lietuviškais žaidimais ir dainomis.

Sekmadienį, sausio 26 d. ryte, įvyko paskutinė studijų dienų paskaita apie lietuvių kalbą ir jos svarbą. Buvo informuota apie galimybes studijuoti lietuvių kalbą ir kultūrą įvairiose Lietuvos aukštosiose mokyklose. Skatinta visus jaunuolius važiuoti į Lietuvą studijuoti lietuvių kalbos, paaiškinti privalumai, kuriuos suteikia lietuvių kalbos mokėjimas. Po paskaitos visi papietavo vasarvietėje „Pranas“. Žodį tarė Argentinos lietuvių jaunimo sąjungos (ALJS) pirmininkė Malena Tanevitch Braziunaitė. Prelatas Edmundas Putrimas padėkojo visiems suvažiavimo organizatoriams ir dalyviams bei palaimino maistą. Užbaigiant renginį visi linkėjo, kad suvažiavimo tradicija tęstųsi ilgus metus.

XXIV Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas vyks 2021-aisiais metais, sausio mėn. Urugvajuje.

XXIII Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimo įžvalgos, jaunimo iššūkiai bus pristatyti Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos pavasario sesijoje (tema: dėl Pasaulio lietuvių jaunimo veiklos ir įtraukties), 2020 m. kovo 18 d. LR Seime.

Ankstesnis straipsnisLietuvos kino teatruose pradedamas rodyti filmas „Partizanas“
Kitas straipsnis„Metų laikai“ Punske

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia