Smūgis vokiečių tautinei mažumai

0

Jungtinė vyriausybės ir tautinių bei etninių mažumų komisija išreiškė pasipiktinimą dėl vokiečių tautinės mažumos diskriminavimo Lenkijoje.

2022 m. vasario 4 d. Lenkijos edukacijos ir mokslo ministras pasirašė potvarkį, kuris keičia vokiečių tautinės mažumos gimtosios kalbos mokymą. Nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. Lenkijos mokyklose įvedami du tautinių mažumų kalbų mokymo standartai: vienas vokiečių mažumai, kitas – likusioms mažumoms. Šis potvarkis veda prie Lenkijos piliečių – vokiečių mažumai priklausančių moksleivių – diskriminacijos dėl tautybės. Minėto akto nuostatai prieštarauja LR Konstitucijai, Tautinių ir etninių mažumų bei regioninės kalbos įstatymui ir Lenkijos ratifikuotoms tarptautinėms konvencijoms.

Pernai gruodžio 17 dieną Lenkijos Seimas priėmė sprendimą sumažinti subsidijas tautinių mažumų švietimui. Šiais metais jos bus beveik 40 mln. zl mažesnės negu pernai.

Edukacijos ir mokslo ministro potvarkis numato, kad vokiečių tautybės moksleiviai turės tik vieną vokiečių kalbos pamoką per savaitę. Kitos tautinės mažumos – po 3.

**

Jungtinės vyriausybės ir tautinių bei etninių mažumų komisijos mažumų pozicija dėl vokiečių mažumos diskriminavimo mokant mažumos kalbos

Jungtinės vyriausybės ir tautinių bei etninių mažumų komisijos mažumų atstovai reiškia pasipiktinimą ir protestą dėl vokiečių mažumą diskriminuojančių teisės aktų priėmimo, vadovaujantis edukacijos ir mokslo ministro 2022 m. vasario 4 d. potvarkiu, keičiančiu potvarkį dėl darželių, mokyklų ir valstybinių įstaigų uždavinių, leidžiančių tautinių ir etninių mažumų bei regioninę kalbą vartojantiems moksleiviams išlaikyti tautinę, etninę ir kalbinę tapatybę, vykdymo sąlygų ir būdo.

Pagal edukacijos ir mokslo ministro 2022 m. vasario 4 d. potvarkio… nuostatus nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. Lenkijoje įvedami du tautinių mažumų kalbų mokymo standartai: vienas vokiečių mažumai, kitas – likusioms mažumoms. Sunku įsivaizduoti demokratinėje teisinėje valstybėje tokią situaciją, kad vienos iš mažumų kalbos mokymas būtų vykdomas vadovaujantis kitokiais principais negu kitų mažumų. Tai reiškia skirtingą valstybės požiūrį į piliečius, kurių padėtis tokia pati, ir veda prie Lenkijos Respublikos piliečių – vokiečių mažumai priklausančių moksleivių – diskriminacijos dėl tautybės. Minėto teisės akto nuostatai prieštarauja LR Konstitucijai, Tautinių ir etninių mažumų bei regioninės kalbos įstatymui ir Lenkijos ratifikuotoms tarptautinėms konvencijoms.

Mažumų bendruomenes ypač jaudina tai, jog diskriminuojančių teisės aktų priėmimas grindžiamas simetrijos (abipusiškumo) principu tautinių mažumų atžvilgiu. Pabrėžtina, kad valstybės politikos savo piliečių atžvilgiu priklausymas nuo kitų šalių veiksmų neatitinka demokratinės valstybės standartų ir pažeidžia mažumų pilietines teises.

Edukacijos ir mokslo ministro 2022 m. vasario 4 d. potvarkis… jau kelia plačias ir neigiamas reakcijas tarptautiniu lygmeniu. Apie tai byloja š. m. vasario 8 d. Europos Tarybos Ekspertų komisijos pareiškimas. Kad padėtis rimta, rodo greita šios Europos regioninių arba mažumų kalbų chartijos įgyvendinimą vertinančios institucijos reakcija.

Nerimą didina ir tai, jog ką tik buvo paskelbtas edukacijos ir mokslo ministro 2022 m. vasario 10 d. potvarkis, keičiantis potvarkį dėl bendrosios subsidijos vietos valdžios padaliniams švietimo dalies padalijimo būdo 2022 m., kuriuo remiantis vokiečių mažumos moksleiviams ar klausytojams sumažinti svoriai, pagal kuriuos skaičiuojamas subsidijų dydis vietos valdžios vienetams.

Svarbu taip pat, kad visa tai įvykdyta faktiškai aplenkiant Jungtinę vyriausybės ir tautinių bei etninių mažumų komisiją, kuri yra Ministro Pirmininko konsultacinis ir patariamasis organas, o jos užduotis yra „išreikšti nuomonę dėl mažumų teisių ir poreikių įgyvendinimo, įskaitant šių teisių įgyvendinimo būdo vertinimą bei siūlymų dėl veiklos, skirtos mažumų teisių ir poreikių įgyvendinimui užtikrinti, formulavimo“.  

Minėtų Edukacijos ir mokslo ministerijos potvarkių projektai nebuvo pateikti svarstyti Jungtinei komisijai, o tai pažeidžia 2005 m. sausio 6 d. Tautinių ir etninių mažumų bei regioninės kalbos įstatymo (Dz.U. 2005 Nr. 17 poz. 141) 23 str. 2 d. 3 pkt., kuriame nurodyta: „Jungtinės komisijos uždaviniai yra: (…) 3) pateikti nuomonę dėl teisės aktų projektų mažumų klausimais“.

Kreipiamės į Lenkijos Respublikos aukščiausiąją valdžią prašydami pakeisti vokiečių mažumą diskriminuojančius teisės aktus, priimtus edukacijos ir mokslo ministro potvarkiais 2022 m. vasario 4 d. ir 2022 m. vasario 10 d. Manome, kad jie kenkia ne tik vokiečių mažumai, bet ir pažeidžia nuo 1989 m. valstybės vykdytos politikos tautinių ir etninių mažumų atžvilgiu pagrindus. Tokie teisės aktai taip pat aiškiai prieštarauja demokratinės teisinės valstybės principams.

Grzegorz Kuprianowicz,

Jungtinės vyriausybės ir tautinių bei etninių mažumų komisijos bendrapirmininkis, atstovaujantis mažumoms

2022 m. vasario 11 d.

Votum separatum dėl šios pozicijos pareiškė JVTEMK narys Bogdan Kasprowicz, armėnų mažumos atstovas.

punskas.pl

Ankstesnis straipsnisPunsko Dariaus ir Girėno mokykloje
Kitas straipsnisŠvietimo, mokslo ir sporto ministerija finansuos 60 užsienio lituanistinių mokyklų ir bendruomenių projektų

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia