Punsko parapijos skelbimai

0
  1. Penktadienį 8 val. bus aukojamos padėkos šv. Mišios už praeitus mokslo metus.
  2. Pagal episkopato paliepimą ateinantį sekmadienį po kiekvienų šv. Mišių rinksime aukas jaunimo sielovadai paremti.
  3. Nuo šito sekmadienio yra nuimama dispensa pandeminiams reikalavimams. Tai reiškia, kad reikia sekmadienį dalyvauti šv. Mišiose.
  4. Kiekvienais metais saleziečiai organizuoja piligriminę kelionę pėsčiomis į Aušros Vartus. Kas nori dalyvauti – informacija pas mus, o prie bažnyčios durų rasite informacinius lankstinukus.
  5. Birželio 23 dieną nuo 13 val. sveikatos punkte bus vykdomi įvairiausi medicininiai tyrimai. Registracija telefonu.
  6. Birželio 21 dieną prasideda kalėdojimas. Kalėdojimas yra parapijos lankymas nekreipiant dėmesio į metų laiką – jis gali vykti ne tik sausio ar vasario mėnesiais, bet ir kitu metu. Reikia kryžiaus ir žvakių. Kaimai kalėdojami nuo 9 val., o Punskas – nuo 15 val. Prašome seniūnus pranešti gyventojams ir suorganizuoti parapijiečių lankymą. Kalėdojimo tvarka paviešinta internete ir skelbimų lentoje.
Ankstesnis straipsnisAtšilo…
Kitas straipsnisMokslo metų pabaiga Punsko mokykloje

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia