Punsko motyvas Vilniaus knygų mugėje

0

Punsko valsčiaus gyventojai jau senokai užmezgę draugiškus ryšius su Prienų rajono žmonėmis, kiekvienais metais svečiuojasi vieni pas kitus įvairiuose renginiuose ar šventėse. Prienų krašto muziejaus ir Punsko kultūros įstaigų bendradarbiavimas ypač pastebimas ir džiuginantis. Šį kartą Prienų muziejininkės, kurioms vadovauja direktorė Lolita Batutienė, suorganizavo Punsko „Aušros“ leidykloje išleistos knygos „Kazimieras Pyplys-Mažytis. Lietuvos partizanų pasiuntinys į Vakarus“ pristatymą Vilniaus knygų mugėje.

Renginys vyko vasario 25 dieną, jame dalyvavo knygos sudarytoja Rita Pauliukaitienė, Kazimiero Pyplio-Mažyčio dukterėčia Rima Karpavičienė ir Prienų krašto muziejininkė Ernesta Juodsnukytė. Renginio dalyviai buvo supažindinti ne tik su partizano Kazimiero Pyplio-Mažyčio biografija, bet ir kitų dviejų jo bendražygių – Jurgio Krikščiūno-Rimvydo bei Juozo Lukšos-Daumanto.

Šie trys Lietuvos partizanų pasiuntiniai, kuriems padėjo ir Punsko valsčiaus gyventojai, į Vakarus išgabeno dokumentus, liudijančius tiesą apie sovietinę okupaciją. Žiūrovai taip pat buvo informuoti ir apie galimybę internete pasižiūrėti naujai sukurtą dokumentinį filmą apie partizaną Kazimierą Pyplį-Mažytį. Filmo kūrėjų komanda: Vytuolis Valūnas, Mindaugas Astrauskas, Kastytis Pavilonis, Rima Karpavičienė, Romualdas Karpavičius, Rita Pauliukaitienė.

Šiemetinės Vilniaus knygų mugės organizatoriai, norėdami pabrėžti šviesą, kurią į pasaulį neša kultūra ir menas, devizu pasirinko lietuvių poeto Henriko Radausko eilėraščio „Pasaka“ paskutinę eilutę: „Pasauliu netikiu, o Pasaka tikiu“.  Tik eilutė buvo sukomponuota taip, kad būtų kuo daugiau tikėjimo ir pasauliu, ir pasaka.

Rita Pauliukaitienė, punskas.pl

Renginio nuotraukų autoriai Prienų krašto muziejaus darbuotojai.

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia