Punsko „Aušros“ leidyklos knygos sutiktuvės Marijampolėje

0

2022 m. gruodžio 2 d. Marijampolės Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerijoje vyko Punsko „Aušros“ leidykloje išleistos Kęstučio Subačiaus naujausios knygos „SŪDUVA. 2010–2022 m. istorijos paveldo metraščio straipsnių rinktinė“ pristatymas.

Kęstutis Subačius yra gerai žinomas Lietuvos ir mūsų krašto žmonėms. Gimė jis 1937 m. Lazdijuose. Tai verslininkas, istorikas, kraštotyrininkas, kultūros ir švietimo veikėjas,  Sūduvos–Suvalkijos regiono etninės kultūros globos tarybos narys, teatro draugijos „Gabija“, Sūduvos krašto mokslo, istorijos ir kultūros draugijos narys ir vienas iš jų steigėjų, Sūduvos krašto istorijos mylėtojų klubo narys.

Parašė nemažai vertingų knygų, tarp jų: 2006 m. – Sūduvos kraštas nuo priešistorinių laikų iki XX a. III dešimtmečio, 2009 m. – Marijampolės miestas: priešistorė, miesto ištakos, istorija, mintys, kūrėjai, 2012 m. – Sūduvių protėvių dvasinis testamentas, 2016 m. – Sūduvos kraštas Didžiojo karo ugnyje ir Lietuvos valstybės nepriklausomybės aušrose. Paskelbė per 25 straipsnius miesto plėtotės, statybos, kultūros ir istorijos temomis.

Kęstučio Subačiaus „Sūduva. 2010–2022 m. istorijos paveldo metraščio straipsnių rinktinė“ – tai stambus 620 puslapių leidinys, skirtas Sūduvos metams paminėti.

Įžanginiame žodyje autorius rašo: „2022 metai yra ypatingi Sūduvos kraštui, Lietuvai. 2022-uosius paskelbus Sūduvos metais, gaiviname savo tautos istorinę atmintį, jos istorinį paveldą, įtvirtiname istorijoje lietuvių kilmės ir raidos giliausius kultūros klodus.

Lietuvių tauta turi ypač turtingą civilizacinės kultūros istoriją, kurios etnosas formavosi sūduvių – galindų kultūros erdvėse. Šios kultūros kūrėjai galindai ir sūduviai su kitomis aisčių gentimis II a. Klaudijo Ptolemėjo įrašyti į pasaulio tautų žemėlapį. Sūduvių vardas neišnyko, jis visiems amžiams įsirašė į lietuvių tautos kilmės istoriją. Šį vardą mena Sūduvos istorinės žemės, kurių didžioji dalis buvo sugrąžinta Lietuvai prieš 600 metų, po Žalgirio mūšio pergalės. Praėjus šimtui metų, 1529 m., Vilniuje vėl buvo įvardintos Sūduvos žemių ribos ir patvirtintos naujai pasirašytoje Melno taikos sutartyje.

Esu gimęs Sūduvoje ir beveik 40 metų aktyviai tyrinėju savo gimtojo krašto istoriją. Įgytas istorijos žinias su savo istorinės atminties samprata stengiausi skleisti kultūros erdvėse. Laikui bėgant buvo išleistos aštuonios knygos Sūduvos krašto istorijos tematika. Širdis džiaugėsi, kai sužinojau, kad Sūduvos istorinėse žemėse, lietuvybės oazėje – dabartiniame Punsko valsčiuje – Punsko „Aušros“ leidyklos vyriausiasis redaktorius, rašytojas Sigitas Birgelis 2009 m. inicijavo ir pradėjo leisti „Terra Jatwezenorum“ jotvingių krašto istorijos paveldo metraštį. Tai reikšmingas kasmetinis lietuvių istorijos leidinys, skleidžiantis istorinio paveldo žinias, gaivinantis žmonių istorinę atmintį.

Su „Aušros“ leidykla pradėjau bendradarbiauti 2010 m. Tais pačiais metais „Terra Jatwezenorum“ metraštyje buvo patalpintas mano pirmas straipsnis „Sūduvos krašto istorinė Kimenavos žemė“. Po to kasmet metraštyje buvo skelbiami kiti straipsniai apie Sūduvos krašto istoriją ir kultūrą. Per dvylika metų, įskaitant 2022 m., jų patalpinta apie septyniolika. Visus parašytus ir išleistus straipsnius sieja Sūduvos krašto istorijos tematika.

Jie paskirstyti per 12 metraščio knygų. Todėl žvelgiant į krašto istoriją ir mąstant apie jos ateitį, manau, tikslinga straipsnius surinkti į vieną knygą ir ją išleisti. Tokia mintis ir lėmė šios knygos atsiradimą. Naujoje knygoje bus įterptas prologas su antrašte „Sūduva – Lietuvos istorijos giliausias klodas“, kuriame glaustai apžvelgiama Sūduvos krašto etninė raida, jis taip pat susies visus 16 knygos straipsnių.

Gyvenimas nestovi vietoje, viskas juda, atsinaujina, keičiasi, tad visai natūralu, kad ir istorijoje atrandami nauji šaltiniai, nauji autoriai su naujomis istorinėmis įžvalgomis ir argumentacija. Pasirodo nemažai publicistinių, populistinių ir panašių straipsnių, kuriuose vienaip ar kitaip pateikiama istorinių faktų interpretacija arba lokalizuojama viena ar kita istorinė vietovė dabartiniame žemėlapyje. Niekada neturėjau tiek laiko, o ir tikslo sekti istorinių bibliografijos naujovių, tuo labiau visos istorinės publicistikos.“

Kęstučio Subačiaus knyga „SŪDUVA. 2010–2022 m. istorijos paveldo metraščio straipsnių rinktinė“ bus pristatyta gruodžio 10 dieną Punske per Terra Jatwezenorum konferenciją. Kviečiame dalyvauti.

sb, punskas.pl

Ankstesnis straipsnisAdvento vainikas
Kitas straipsnisPunskas etnografiniuose pasakojimuose ir žmonių prisiminimuose

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia