Punske vyko LLB tarybos posėdis

1

2019 m. gruodžio 8 d. Punsko Dariaus ir Girėno mokyklos svetainėje vyko Lenkijos lietuvių bendruomenės (LLB ) tarybos posėdis, kuriam pirmininkavo Sigitas Birgelis ir Irena Marcinkevičienė.

Posėdžio dalyviai

Apie LLB valdybos veiklą 2019 metais bei švietimo ir kitas Lenkijos lietuvių problemas kalbėjo LLB valdybos pirmininkė Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė. Ji papasakojo apie lietuvių bendruomenės atstovų susitikimą Varšuvoje su LR prezidentu Gitanu Nausėda, paminėjo LR konsulato Seinuose vadovo Vaclavo Stankevič nuveiktus darbus (jo pastangomis įkurta lietuviška menė Seinuose, surengtos parodos Suvalkuose ir Balstogėje ir kt.). LLB valdybos pirmininkė pristatė taip pat problemas, susijusias su „Rail Baltica“ tiesimu per Punsko valsčių ir kt.  

Pranešimą skaito LLB valdybos pirmininkė Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė

LLB valdybos pirmininkės pranešime nemažai dėmesio skirta vadinamojo Seinų sukilimo 100-mečio minėjimui. Į jo organizacinį komitetą buvo pakviesti ir lietuviškų organizacijų atstovai. Lenkų ir lietuvių nuomonėms išsiskyrus, pastarieji solidariai iš jo darbų pasitraukė. Dalyvavo tik lentos, skirtos lietuvių ir lenkų susitaikymui, atidengimo iškilmėse.

2019 m. daug pastangų įdėta Suvalkų lietuvių kultūros ir švietimo centro kūrimui. Jo pradžia turėjo būti lietuviškas vaikų darželis. Deja, šiais metais, nesant tinkamų patalpų, idėjos nepavyko įgyvendinti. Tikimasi, kad vaikų darželis galėtų pradėti darbą 2020 metais, po žiemos atostogų.

Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė pasidžiaugė, kad Suvalkuose atgyja kultūrinė veikla, buvo surengti keli „Lietuviški vakarai“, Vėlinės, susibūrė jaunimo teatro kolektyvas, šokių grupė, vokalinis ansamblis.

Kalba Lenkijos lietuvių jaunimo sąjungos (LLJS) pirmininkas Raimundas Makauskas

 Lenkijos lietuvių jaunimo sąjungos (LLJS) pirmininkas Raimundas Makauskas kalbėjo apie artėjantį Jaunimo kongresą Punske bei kitus šio krašto jaunimo reikalus. Kongresas vyks 2021 m. birželio 19–27 dienomis Pramogų ir poilsio centre Šilainėje. Pasaulio lietuvių jaunimo kongresas (PLJK) šaukiamas kas 3–4 metus. Tai aukščiausiasis Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos (PLJS) organas, kuris nustato organizacijos veiklos gaires ir renka naują PLJS valdybą, suburia jaunimo bendruomenių lyderius iš viso pasaulio. Į Kongresą kviečiama 120 dalyvių-delegatų iš daugiau nei 20 jaunimo sąjungų ir bendruomenių visame pasaulyje. Kiekvienai bendruomenei paskiriamas tam tikras skaičius delegatų, iš kurių sąjunga pati suformuoja savo delegaciją.

PLJS vicepirmininkas Aidis Staskevičius pristatė informaciją apie LR Seimo ir PLB komisijos darbą. Jis papasakojo apie 2019 m. lapkričio 20 d. Vilniuje priimtą LR Seimo ir PLB komisijos rezoliuciją dėl etninių žemių lietuvių padėties. Joje LR Vyriausybė raginama parengti ir patvirtinti kompleksinę strategiją dėl etninėse žemėse už Lietuvos ribų gyvenančių lietuvių palaikymo ir rėmimo, kad etninėse žemėse už Lietuvos ribų gyvenantys lietuviai ir toliau galėtų nevaržomai vystyti kultūrinę ir švietėjišką veiklą, saugotų Lietuvos istorinį paveldą ir padėtų Lietuvos valstybei vystyti abipuse pagarba pagrįstus ir draugiškus santykius su kaimyninėmis valstybėmis.

Kalba PLJS vicepirmininkas Aidis Staskevičius

Posėdžio metu buvo nustatyta LLB tarybos narių skaičius ir jų rinkimo principai. LLB taryba nusprendė prel. Edmundui Putrimui suteikti LLB tarybos garbės nario titulą.

Paskui vyko laisvi dalyvių pasisakymai.

Susirinkimo metu buvo renkamas solidarumo mokestis Pasaulio lietuvių bendruomenei.

sb, punskas.pl

1 KOMENTARAS

  1. Išties LLB veikla yra pagirtina, gana veiklus ir sumaniai veikiantis jaunimas susibūręs į LLJS. Čia būtina pažymėti,kad liečia tai visų pirma Punsko-Seinų-Suvalkų krašto lietuvius.Prasta padėtis yra su kitų Lenkijos regionų/miestų lietuvių kultūrine -tautiška veikla,- nejaugi minėtoje konferencijoje apie tai nebuvo kalbėta?

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia